UHVD2007 České dějiny novodobé

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UHMD2007 České dějiny novodobé
Zkouška probíhá písemnou formou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jednosemestrová přednáška sleduje problematiku formování novodobé české společnosti v 19. století, v kontextu vývoje česko-německého vztahu v českých zemích a v monarchii, český státoprávní program, formování moderních politických stran a demokratizace politického života, narůstání česko-německého antagonismu a další otázky politického, hospodářského i kulturního vývoje českých zemí v 19. stol. V návaznosti je věnována pozornost jejímu vývoji po vzniku samostatného československého státu v letech 1918-1938. Jsou sledovány stěžejní problémy politického, národnostní a hospodářského vývoje ČSR: vznik ČSR, politický systém ČSR, zahraničně politická orientace, národnostní otázka, hlavní trendy hospodářského vývoje, příčiny Mnichova.
Osnova
 • 1. Doba předbřeznová a formování novodobé české společnosti
  2. Revoluce 1848/49 a české země
  3. Obnovení ústavnosti a česká politika 1861-1879
  4. Česká polika 1879-1914
  5. České politické elity 19. století
  6. Národnostní vývoj v habsburské monarchii
  7. Hospodářský a kulturní vývoj v českých zemí v 19. století
  8 Vznik ČSR
  9. Politický systém ČSR
  10.Národnostní otázka v meziválečném Československu
  11.Hospodářský a sociální vývoj ČSR
  12.Zahraniční politika ČSR
  13.Mnichov a jeho příčiny
Literatura
  doporučená literatura
 • Rychlík, J. Rozpad Rakousko-Uherska a vznik Československa. Praha, 2018. info
 • Šedivý,I. Osudné spojenectví: Praha a Moskva 1920-1948. Praha, 2015. info
 • Spyra,J.-Zářický, A.-Županič,J. 'Slechticův žid Žid šlechticem. 'Zidovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době. Ostrava-Czestochowa, 2015. info
 • Hlavačka, M. a kol. České země v 19. století. Proměny společnosti v moderní době. Praha, 2014. info
 • Hahnová,Eva. Od Palackého k Benešovi. Německé texty o Češích, Němcích a českých zemích. Academia, Prahai, 2014. info
 • Hlavačka, M.-Kaše,J.-Kučera, J.P.-Tnková, D. Dějiony zemí Koruny české XI. b. Paseka, 2013. info
 • Bělina,P-Hlavačka,M.-Tinková,D. Velké dějiny zemí Koruny české XIa. Paseka, 2013. info
 • Vykoupi, L. Český fašismus na Moravě. Brno, 2012. info
 • Rychlík, J. Češi a Slováci ve 20. století, spolupráce a konflikty. Praha, 2012. info
 • Kuklík,J.-Němeček,J.-Šebek, J. Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima jejich signatářů a její dopady na Československo. Praha, 2011. info
 • Štaif, J. František Palacký. Život, dílo, mýtus. Praha, 2009. info
 • Bílek,J. - Velek,L. karel Kramář (1860-1937). Praha, 2009. info
 • Dejmek, J. Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata. Praha, 2008. info
 • Lustigová, M. Karel Kramář. První československý premiér. Praha, 2007. info
 • Hlavačka, M. Zlatý věk české samosprávy. Libri, Praha, 2006. info
 • Křen, Jan. Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005. info
 • Štaif, J. Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851. Praha, 2005. info
 • Malíř. J. - Marek, P. a kol. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a v Československu 1861-2004. I. díl. Brno, 2005. info
 • Bělina, P-Fučík,J. Válka 1866. Praha, 2005. info
 • Kárník, Z. Vlastimil Tusar. Novinář, politik, diplomat. Praha, 2005. info
 • Doubek, F. Česká politika a Rusko (1848-1914). Praha, 2004. info
 • Soubigou, A. T.G.Masaryk. Praha, 2004. info
 • Šedivý,I. Češi, české země a velká válka 1914-1918. Praha, 2003. info
 • Vykoupil, L. Jiří Stříbrný (portrét politika). Brno, 2003. info
 • Hroch, M. Národy nejsou dílem náhody. Praha, 2003. info
 • Hroch, M. Pohledy na národ a nacionalismu. Praha, 2003. info
 • Klimek, A. Velké dějiny zemí Koruny české. sv. XIV. Praha, 2003. info
 • Kárník, Z. České země v éře První republiky. Díl I. II. III. Praha, 2000. info
 • Klimek, A. Velké dějiny zemí Koruny české. sv. XIII. Praha, 2000. info
 • Lacina, V. Zlatá léta československého hospodářství (1918-1929). Praha, 2000. info
 • Lněničková, J. České země v době předbřeznové 1792-1948. Praha, 1999. info
 • Pasák, T. Český fašismus 1922-1945 a kolaborace 1939-1945. Praha, 1999. info
 • Urban, O. František Josef I. Praha: Argo, 1999. info
 • Hroch, M. Na prahu národní existence. Praha:Mladá fronta, 1999. info
 • Klimek, A. Boj o Hrad. II díl. Praha, 1998. info
 • Efmertová, M. České země 1848-1918. Praha, 1998. info
 • Kořalka, J.l. František Palacký. Praha, 1998. info
 • Malíř, J. Od spolků k moderním politickým stranám. Brno, 1998. info
 • Klimek, A. Boj o Hrad I. díl. Praha, 1996. info
 • Kořalka, J. Češi v habsburské monarchii a v Evropě 1815-1918. Praha, 1996. info
 • Čapka, F. Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin 1848-1918. Brno, 1996. info
 • Klimek, A. - Kubů, E. Československá zahraniční politika 1918-1938. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů. Praha, 1995. info
 • Klíma, A. Češi a Němci v revoluci 1848-1849. Kutná Hora, 1994. info
 • Broklová, E. Československá demokracie. Politický systém ČSR 1918-1938. Praha: SLON, 1992. info
 • Kural, V. Konflikt místo společenství. Češi a Němci 1918-1938. Praha, 1992. info
 • Peroutka, F. Budování státu. I- IV. díl. Praha, 1991. info
 • Křen, J. Konfliktní společenství. Češi a Němci 1848-1918. Praha, 1990. info
 • Urban, O. Česká společnost 1848-1918. Praha, 1989. info
 • Kvaček, R. Z dramatického roku 1938. Praha, 1989. info
 • Galandauer, J. Vznik ČSR. Praha, 1988. info
 • Hroch, M. Evropské národní hnutí v 19. století. Praha, 1986. info
  neurčeno
 • Štaif Jiří: Modernizace na pokračování. Společnost v českých zemích (1770-1918). Praha 2020.
Informace učitele
Splnění závěrečné zkoušky, která probíhá písemnou formou
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.