UHVD2010 Obecné dějiny nejnovější

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UHMD2010 Obecné dějiny nejnovější || ! XX_0264 Einführung in die Neueste Gesc || ! XX_0289 Einführung in die Neueste Gesc || ! XX_0293 Einführung in die Neueste Gesc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jednosemestrový přednáškový kurs má poskytnout základní znalosti o vývoji mezinárodních vztahů v bipolárně rozděleném světě a základních vývojových tendencích po roce 1945. Obsah předmětu je naznačen v tezích jednotlivých přednášek, které lze rozčlenit na několik okruhů: příčiny a průběh druhé světové války, vývoj mezinárodních vztahů a studená válka, evropská integrace a světová ekonomika, problematika vývoje sovětského bloku. Přednášky jsou koncipovány tak, že vyžadují podrobnější studium literatury, jejich teze měly být k tomu vhodným návodem. Výběr z převážně nejnovější literatury poskytuje i možnosti pro prohloubení znalostí podle zájmu studenta. Přednášky dále rozvíjí semináře k této problematice.
Výstupy z učení
Jednosemestrový přednáškový kurs má poskytnout základní znalosti o vývoji mezinárodních vztahů v bipolárně rozděleném světě a základních vývojových tendencích po roce 1945. Obsah předmětu je naznačen v tezích jednotlivých přednášek, které lze rozčlenit na několik okruhů: příčiny a průběh druhé světové války, vývoj mezinárodních vztahů a studená válka, evropská integrace a světová ekonomika, problematika vývoje sovětského bloku. Přednášky jsou koncipovány tak, že vyžadují podrobnější studium literatury, jejich teze měly být k tomu vhodným návodem. Výběr z převážně nejnovější literatury poskytuje i možnosti pro prohloubení znalostí podle zájmu studenta. Přednášky dále rozvíjí semináře k této problematice.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
  2. Příčiny druhé světové války a formování válčících bloků
  3. Holocaust a jeho ukotvení v historii
  4. Zápas o poválečné uspořádání světa (1943-1945)
  5. Počátky studené války (1945-1947)
  6. "Horká" studená válka (1948-1953)
  7. "Tání" a "námraza" v mezinárodních vztazích (1953-1959)
  8. Neklidná "šedesátá"
  9. Poslední dvě dekády studené války
  10. Integrační proces v západní Evropě
  11. Formování a proměny sovětského bloku
  12. Principy poválečné světové ekonomiky
Literatura
  doporučená literatura
 • BREITMAN, R. Architekt "konečného řešení" (Himmler a vyvraždění evropských Židů). Praha, Argo 2004. info
 • DURMAN, K. Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991. Praha, Karolinum 1998. info
 • HOBSBAWM, E. Věk extrémů (Krátké 20. století). Praha, Argo 1998. info
 • VYKOUKAL, J. - LITERA, B. - TEJCHMAN, M. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944-1989. Praha, Libri 2000. info
 • LUŇÁK, P. Západ. Spojené státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha, Libri 1997. info
 • JUDT, Tony. Poválečná Evropa. Její historie od roku 1945. Praha, 2017. info
 • BÍLÝ, Matěj. Varšavská smlouva 1969?1985. Vrchol a cesta k zániku. Praha, 2017. info
 • SNYDER Timothy. Černá zem. Holocaust - Historie a varování. Praha, 2015. info
 • EICHLER, Jan. Od Hirošimy po Bělehrad. Praha, 2015. info
 • LOWE Keith. Zdivočelý kontinent. Evropa po druhé světové válce. Praha, 2015. info
 • SNYDER Timothy. Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. Praha, 2014. info
 • Fitzpatricková, S. - Geyer, M. Za obzor totalitarismu. Srovnání stalinismu a nacismu. Praha, 2012. info
 • Bellamy, Chris. Absolutní válka. Praha, 2011. info
 • DRULÁK, P. Metafory studené války. Interpretace politického fenoménu. Praha, 2009. ISBN 978-80-7367-594-3. info
 • DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé II. Konce dobrodružství. Praha, 2009. info
 • Paczkovski, Andrzej. Půl století dějin Polska 1939?1989. Praha, 2000. info
 • NÁLEVKA, V. Světová politika ve 20. století I., II. Praha, Aleš Skřivan, ml., 2000. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse k přednášce, studium povinné literatury, konzultace.
Metody hodnocení
Písemný test.
Informace učitele
Úspěšné absolvování zkoušky (písemný test).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVD2010