ARCHSTN046 Němčina II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Sabina Višnická (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav archeologie - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Znalosti gramatického a lexikálního systému německého jazyka získané na střední škole. Splnění předmětu Němčina I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V první hodině studenti vyplní rozřaďovací test, na jehož základě bude zvolen odpovídající díl učebnice. Při prezenční výuce bude důraz kladen na rozvoj mluvení, poslechu a správné výslovnosti, při samostudiu se budou studenti věnovat především čtení a psaní a nácviku potřebné slovní zásoby a gramatiky. V kurzech budou studenti navíc pracovat s odbornými texty, procvičovat odbornou terminologii a budou řešit profesně zaměřené komunikativní situace dle specifika studijního programu.
Výstupy z učení
Získává schopnost komunikativní kompetence v německém jazyce na úrovni A1/2
Osnova
 • 1. sagen, wo etwas ist, Weg erklären 2. in der Wohnung, Möbel 3. gesundheitliche Probleme beschreiben 4. Termine ausmachen 5. Vorschläge machen 6. Tattos, Farben, , odborný text a odborná terminologie 7. Verkehrsmittel, Reisevorbereitungen besprechen, odborný text a odborná terminologie 8. Reiserouten beschreiben, Zimmer reservieren, odborný text a odborná terminologie 9. Zug- und Flugverbindungen, odborný text a odborná terminologie 10. Über Wetter sprechen, odborný text a odborná terminologie 11. Freizeitverhalten, odborný text a odborná terminologie 12. Geschenke, Gegenstände beschreiben, odborný text a odborná terminologie 13. Zusammenfassung und Evaluation
Literatura
  povinná literatura
 • Krenn, W. – Puchta, H.: Motive B1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München 2016.
 • https://www.bpb.de/geschichte/
 • Krenn, W. – Puchta, H.: Motive A1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München 2015.
 • Krenn, W. – Puchta, H.: Motive A2. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. München 2015.
 • Müller, A. – Schlüter, S.: Im Beruf Neu B1+/B2. Kursbuch. München 2017.
 • https://www.lehrer-online.de/unterricht/sekundarstufen/geisteswissenschaften/geschichte/
 • Krenn, W. – Puchta, H.: Motive A1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. München 2015.
 • Krenn, W. – Puchta, H.: Motive B1. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. München 2016.
 • Müller, A. – Schlüter, S.: Im Beruf Neu B1+/B2. Arbeitsbuch. München 2018.
 • Krenn, W. – Puchta, H.: Motive A2. Kompaktkurs Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. München 2015.
Výukové metody
Studenti budou ve cvičeních i při samostudiu pracovat s učebnicí Motive. Učebnice je zaměřena na rozvoj všech řečových dovedností na základě autentických textů a v komunikativních situacích, s využitím aktuální slovní zásoby a gramatického optima.
Metody hodnocení
Zápočet. Písemný test a ústní projev, aktivní účast na výuce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2023.