UHVHMBP023 Seminář pro bakalářskou práci I

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Diplomový seminář je veden formou individuálních konzultací diplomanta a vedoucího diplomové práce a slouží k ujasnění jejích základních tezí, metodologických postupů a promýšlení dalších etap přípravy diplomové práce.
Výstupy z učení
ujasnění základních tezí bakalářské práce; ujasnění metodologických postupů; promýšlení dalších etap přípravy diplomové práce
Osnova
  • Konzultace.
Výukové metody
Konzultace.
Metody hodnocení
Diskuze.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHMBP023