UBKKDBP041 Masová komunikace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Novotný (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Novotný (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Michal Novotný
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 16:25–18:00 M7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKKDBP041/A: každý sudý čtvrtek 18:05–19:40 M7, M. Novotný
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Masová komunikace (TV042) by měl absolventům pomoci lépe se orientovat v současném mediálním a informačním prostředí.
Seznamuje studenty se základními teoretickými pojmy, moderními trendy a následně si teoretické znalosti ověřit v praxi
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v současném mediálním a informačním prostředí
- práce s moderními prostředky masové komunikace
Osnova
 • 1. ZÁKLADNÍ POJMY
 • Charakteristika a definice pojmu, význam masových médií; Typologie, masa a další pojmy, základní modely Schémata v toku informací, příklady
 • 2. TYPY MÉDIÍ
 • Printová média (kniha, noviny, časopisy), klady a zápory; Elektronická média - film, rozhlas, televize, paměťová média, internet, sociální sítě
 • 3. MEDIÁLNÍ TÉMATA
 • Žánr a jeho charakteristika, mediální logika a formát, svoboda médií, rovnost a rozmanitost; Objektivita a informační kvalita, morálka, etika, komercionalizace a její důsledky, postmodernismus; Bulvární žurnalistika, indikátory, bulvarizace a její základní prvky
 • 4. KOMUNIKACE NA WEBU
 • Základní prostředky (prohlížeče, e-mail a e-mailing, messaging, VoIP, videocall, stream aj.); Srovnání s ostatními masovými prostředky (publikum, měření, trendy); Multimediální charakter (blogy, podcasting, komentáře a diskuse, online žánry, archivy); Fenomény Google a Seznam
 • 5. SOCIÁLNÍ SÍTĚ
 • Charakteristika a základní přehled, žebříčky, známé a méně známé sítě; Trendy, porovnání funkcionality (messengery, fotkoviště, youtube); Úvod do marketingu na sociálních sítích
Literatura
  povinná literatura
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. . Internetová publicistika. Praha, 2011. info
 • OSVALDOVÁ, B., HALADA, J. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-807-2772-667. info
 • McQUIAL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha, 2007. info
  doporučená literatura
 • BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií : Od počátku do současnosti. Praha, 2011. info
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno, 2011. info
 • RUSS-MOHL, S., BAKIČOVÁ, H. Žurnalistika. Kompletní průvodce praktickou žurnalistikou. Praha, 2005. info
  neurčeno
 • NOVOTNÝ, M. Markomu.cz (Online svět, sociální sítě, návody a nástroje) [online]. Dostupné z: https://markomu.cz
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Seminární prezentace Ústní pohovor Docházka 80 % (1 absence)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKKDBP041