UIMOIBP015 Logika a logické programování

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Radka Poláková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Vícha (cvičící)
Garance
RNDr. Radka Poláková, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 14:45–16:20 B2
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UIMOIBP015/A: Út 9:45–11:20 B3a, R. Poláková, T. Vícha
Předpoklady
Úvod do logiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurz Úvod do logiky. Zabýváme se postupně několika logickými systémy, z nichž poslední, Klauzulární axiomatický systém, je využit jako základ pro logické programování. V kurzu se studenti zabývají především teoretickými východisky logického programování, tedy základní myšlenkou, možnostmi a postupy. Od postupů demonstrovaných v klauzulární logice přecházíme k programování v programovacím jazyce Prolog.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- použít dedukci a odvozování v logických systémech;
- popsat Klauzulární axiomatický systém;
- aplikovat principylogického programování na jednoduchý praktický problém.
Osnova
 • 1.–2. Dedukce a odvozování závěru.
 • 3. Formální systémy, axiomy, odvozování.
 • 4.–5. Systém přirozené dedukce.
 • 6.–8. Klauzulární logika.
 • 9. Klauzulární axiomatický systém.
 • 9.–11. Logické programování v Prologu.
 • 12.–13. Principy logického programování.
Literatura
  povinná literatura
 • VAVREČKOVÁ, Šárka. Logika a logické programování. Opava: Ústav informatiky, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2023. 143 s.
  doporučená literatura
 • Marie Duží. Matematická logika. Skripta VŠB-TU v Ostravě. URL info
 • SWI-Prolog Reference Manual [online]. SWI-Prolog.org. Průběžně aktualizováno, platné pro aktuální verzi Prologu. Dostupné na: https://www.swi-prolog.org/pldoc/doc_for?object=manual
 • GALLIER, Jean H. Logic for computer science: foundations of automatic theorem proving. Second edition. Mineola, New York: Dover Publications, 2015. ISBN 978-0-486-78082-5. info
 • NIEVERGELT, Yves. Logic, mathematics, and computer science: modern foundationswith practical applications. Second edition. New York: Springer, 2015. ISBN 978-1-4939-3222-1. info
 • TRLIFAJOVÁ, Kateřina a Daniel VAŠATA. Matematická logika. Praha: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05342-3. info
 • JIRKŮ, Petr a Jiřina VEJNAROVÁ. Formální logika: neformální výklad základů formální logiky. Vyd. 2. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 978-80-245-0974-7. info
 • LUKASOVÁ, A. Logické základy umělé inteligence, 2. formalizace a automatizace dedukce. Ostrava: Ostravská univerzita, 1997. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky
Cvičení
Metody hodnocení
Zápočet: povinná účast na cvičeních min. 75 %, písemný a online test.
Zkouška: písemná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP015