UHVHMBP007 Základy pomocných věd historických

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ilona Matejko-Peterka, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 9:45–11:20 M8
Předpoklady
Základní orientace v konkrétních typech a druzích pramenů z oblasti jednotlivých pomocných věd historických.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky představují základní soubor pomocných věd historických, jejich místo v historiografickém bádání, funkci a způsob využití. Rekapitulují základní informace o písemných pramenech a metody historického výzkumu s akcentem na analýzu, kritiku, interpretaci. Z jednotlivých disciplín bude věnována pozornost skupině tzv. základních a pramenných pomocných věd, dále pak faleristice, historické geografii a vexilologii.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - pracovat s konkrétními typy a druhy pramenů z oblasti jednotlivých pomocných věd historických.
Osnova
 • 1. Pomocné vědy historické – předmět, cíle a místo v historickém bádání.
 • 2. – 3. Paleografie, epigrafika.
 • 4. Chronologie.
 • 5. Historická metrologie.
 • 6. – 7. Diplomatika, archeografie, ediční praxe.
 • 8. Kodikologie.
 • 9. Sfragistika.
 • 10. Heraldika, genealogie.
 • 11. Numismatika.
 • 12. Faleristika, vexilologie.
 • 13. Historická geografie.
Literatura
  povinná literatura
 • Hledíková, Z., Kašpar, J., Ebelová, I. Paleografická čítanka. 2 sv., Praha 2000. info
 • Hlaváček, I., Kašpar, J., Nový, R. Vademecum pomocných věd historických. Praha 1988, 1992, 1997, 2002. Praha, 2006. info
  doporučená literatura
 • Pátková, H. Česká středověká paleografie. České Budějovice 2008. info
 • Petráň, J. Český znak. Praha 1970. info
 • Petráň, Z. - Radoměrský, P. Encyklopedie české numismatiky. Praha 1996. info
 • Bláhová, M. Historická chtronologie. Praha 2001. info
 • Vorel, T. Od pražského groše ke koruně české. Praha 2000. info
 • KREJČÍK, Tomáš. Pečeť v kultuře středověku. Ostrava 1998. info
 • Friedrich, G. Rukověť křesťanské chronologie. Praha 1997. info
 • Hlaváček, I. Úvod do latinské kodikologie. Praha 1978, 1992. info
 • KREJČÍKOVÁ, Jarmila - KREJČÍK, Tomáš. Základy heraldiky, genealogie a sfragistiky. Praha 1987. info
 • Sejbal, J. Základy peněžního vývoje. Brno 1997. info
 • Selešnikov, S. I. Člověk a čas. Dějiny kalendáře a chronologie. Praha 1974.
 • Schwarzenberg, K. Heraldika. Praha, 2007. info
 • SEMOTANOVÁ, E. Historická geografie českých zemí. Praha: Historický ústav AVČR, 1998. info
  neurčeno
 • Korbelářová, I. Didaktická exempla k pomocným vědám historickým. Opava 2016.
 • Korbelářová, I. Pomocné vědy historické a kulturní dědictví. Opava 2015.
Výukové metody
Přednášení; analýza, kritika a interpretace historických pramenů.
Metody hodnocení
Písemný test.
Informace učitele
Písemný test zaměřený na teoretické a praktické znalosti, vč. komplexního zpracování krátkého textu (přepis, dešifrování zkratek zvl. chronologického, metrologického a numismatického obsahu, datování, zpracování regestu), popisu erbu, pečeti, platidla apod. Znalost edic k dějinám českých zemí a dějin střední Evropy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVHMBP007