UCJAFONA Anglická fonetika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (přednášející)
Mgr. Lenka Jašková (cvičící)
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc. (cvičící)
Mgr. Gabriela Entlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! XX_0101 Phonetics
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je získání schopnosti identifikace anglických hlásek a jejich správné výslovnosti a pochopení fonologického systému anglické výslovnosti na pozadí češtiny. K tomu musí frekventant bezproblémově zvládnout fonologickou transkripci a čtení souvislého textu. Sylabus: 1. Základní kategorie, řečové orgány, RP, IPA 2. Anglické krátké samohlásky 3. Anglické dlouhé samohlásky, diftongy a triftongy 4. Anglické explozívy 5. Anglické třené souhlásky a afrikáty 6. Nosovky a konsonantické shluky 7. Výslovnost r, l, j, w 8. Přízvuk (odvozená slova, složená slova) 9. Slabé formy 10. Rytmus 11. Asimilace, vázání a elize 12. Fonologická transkripce Roach, P.: English Phonetics and Phonology, CUP, 1983. Jones, D. a Roach, P.: English Pronouncing Dictionary 15th Ed., CUP, 1991. Wells, J. C.: Longman Pronunciation Dictionary, Longman, 1990.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.