Český jazyk a literatura (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKC0022 Stylistika • 75 %
FPF:UBKC0023 Historická mluvnice 2 • 75 %
FPF:UBKC0036 Česká literatura 1945-1989 1 • 75 %
FPF:UBKC0058 Myšlení o literatuře 1 • 75 %
FPF:UBK01036 Čtení děl české literatury 1945 - 1968 • 67 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 50 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 42 %
FPF:UBKC0246 Seminář k bakalářské práci 1 • 42 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 25 %
FPF:UBKC0025 Slovenská literatura 1 • 25 %
FPF:UBKCJLBP55 Literatura a etika • 17 %
FPF:UBK00033 Literatura a hudba 1 • 17 %
FPF:UBK00127 Teorie komunikace • 17 %
FPF:UBK00142 Čtení teoretických textů • 17 %
6. semestr
FPF:UBKC0028 Historická mluvnice 3 • 89 %
FPF:UBKC1237 Česká literatura 1945-1989 2 • 89 %
FPF:UBKC1259 Myšlení o literatuře 2 • 89 %
FPF:UBK01037 Čtení děl české literatury 1969 - 1989 • 78 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 44 %
FPF:UBKC0247 Seminář k bakalářské práci 2 • 44 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 33 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 22 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 22 %
FPF:UBKC0029 Česká literatura 1895-1945 2 • 22 %
FPF:UBK00071 Seminář ze současné literatury • 22 %
FPF:KTVJOGA2 Jógová cvičení 2 • 11 %
FPF:UBKC0125 Slovenská literatura 2 • 11 %
FPF:UBK01029 Čtení děl české literatury 1918 - 1945 • 11 %
FPF:UCJAJNP005 Současná anglicky psaná literatura 1 • 11 %
FPF:UCJAOPBP30 Britská a americká kultura ve filmu • 11 %

Údaje byly předpočítány: 28. 5. 2024 16:57

Všechny obory fakulty