UCJIK326 Italská literatura 4

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/0/7. Seminář 7 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplň kurzu tvoří italská literatura 20. století jako odraz společenských a politických proměn země. Cílem přednášky je charakterizovat dané období a zařadit jednotlivé představitele z hlediska žánrů i tvůrčích postupů. Cílem seminářů je analýza předem zadávané ukázky literárního díla, která má vyústit ve společnou diskusi. Tento předmět je doplňován volitelným seminářem Současný italský román 1 a 2 zaměřeným na italské prozaiky 20. století a volitelným seminářem Italská literatura ve filmu 2.
Osnova
 • 1. L'eta' giolittiana: il contesto storico e culturale. I poeti crepuscolari
  2. I futuristi e altri poeti del periodo
  3. Il nuovo indirizzo del romanzo italiano: l`indagine introspettiva
  4. La letteratura del ventennio fascista: la poesia
  5. La letteratura del ventennio fascista: Solaria e il neorealismo degli anni '30
  6. Il secondo neorealismo e l'altra prosa del secondo dopoguerra
  7. Lo sviluppo di nuove forme di prosa e poesia negli anni '60; la prosa contemporanea
Vyučovací jazyk
Italština
Informace učitele
Aktivní účast na seminářích (min. 80 %), domácí příprava zadaných textů. Předmět je zakončen ústní zkouškou.
Kombinované studium:
Návod na individuální studium poskytne jednak úvodní seminář, dále pak distanční opora k tomuto předmětu obsahující odkazy na doporučenou studijní literaturu, na texty k analýze a konkrétní úkoly pro samostatnou práci. Během pracovních seminářů probíhá diskuse o analyzovaných textech. Předmět je ukončen ústní zkouškou.
Studijní literatura:
Casadei, A., Santagata, M. Manuale di letteratura italiana contemporanea. Roma: Laterza, 2006.
Segre, C., Martignoni, C. Leggere il mondo. Vol. VII-VIII. Milano: Mondadori, 2001.
Seidl, I. La letteratura italiana del Novecento. Brno: FF UJEP, 1985.
Další doporučená literatura:
Cesarini, R., De Federicis, L. Il materiale e l'immaginario: Laboratorio di analisi dei testi e di lavoro critico. Torino: Loescher, 1978-1988. Voll. 10.
Cotena, S., Ricciardi, R. Letteratura italiana 3... in tasca. Napoli: Edizioni Simone, 2004.
De Benedetti, G. Il romanzo del '900. Milano: Garzanti, 1987.
Guglielmino, S., Grosser, H. Il sistema letterario '900. Milano: Principato, 2002.
Grosser, H. Narrativa. Milano: Principato, 1997.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.