UBKCJLNP09 Diplomový seminář 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Seminář je vhodný pro studenty již prvního ročníku, není nutná prerekvizita jiných předmětů. Podmínkou je znalost českého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti jsou vedeni k přípravě textu diplomové práce. Jsou seznamováni s normami odborného textu, s metodickým manuálem vypracovaným k tvorbě DP a jeho jednotlivými částmi. Současně konzultují přípravu vlastního textu DP.
Výstupy z učení
Student získá znalost psaní odborného textu.
Osnova
 • 1. Seznámení s metodologií lingvisticky orientované práce. 2. Seznámení s metodologií literárněvědně orientované práce. 3. Volba tématu I. (vymezení tématu: přesnost x obecnost). 4. Volba tématu II. (problematika zpracování témat „historických“ x „současných“). 5. Volba tématu III. (téma monografické x komparační). 6. Výběr pramenů a literatury I. (dostupnost a orientace v bibliografii). 7. Výběr pramenů a literatury II. (heuristika v archivu / využití elektronických databází). 8. Volba vhodné metodologie pro lingvisticky orientovanou práci. 9. Volba vhodné metodologie pro literárněvědně orientovanou práci. 10. Stanovení pracovního plánu práce (název, obsah a úvod). 11. Podrobná osnova a teze diplomové práce (formulování cíle práce a rozvržení do kapitol). 12. Grafická úprava DP I. (grafické členění, typografie, nadpisy a dílčí členění). 13. Grafická úprava DP II. (interpunkční znaménka).
Literatura
  povinná literatura
 • Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: SLON, 2005. info
 • ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. - SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. info
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, 1997. info
  doporučená literatura
 • SCHNEIDEROVÁ, S. Jak nepsat diplomovou práci. Olomouc: Günther, 2012.
 • ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000.
 • ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha, Karolinum, 2005. info
Výukové metody
akademické psaní
Metody hodnocení
Posouzení zadaných úkolů a napsaného textu.
Informace učitele
sona.schneiderova@fpf.slu.cz
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UBKCJLNP09