UCJANGBP45 Němčina 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. (cvičící), PhDr. Mathias Becker, M.A. (zástupce)
Mgr. Sabina Višnická (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP45/A: St 8:05–9:40 H3, S. Višnická
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na systematický a všestranný rozvoj jazykové kompetence a na praktickou aplikaci komunikativních dovednosti pro začátečníky. Studenti si ve cvičeních upevní a prohloubí znalost německé gramatiky, rozšíří slovní zásobu a procvičí výslovnost. Důraz bude kladen na poslech a mluvení. Hodiny budou založeny na lekcích 1–4 učebnice Motive A1.
Výstupy z učení
Cílem kurzu je zvládnutí jazyka na úrovni A1.
Osnova
 • 1. Kennenlernen, Einstufungstest
 • 2. Sich begrüßen, sich vorstellen, buchstabieren
 • 3. Sich vorstellen, telefonieren
 • 4. Uhrzeit, Tageszeit, Tag angeben
 • 5. Über Familie sprechen
 • 6. Über die Freizeit sprechen
 • 7. Tauschen und einkaufen
 • 8. Über Preise sprechen
 • 9. Etwas bewerten
 • 10. Den Tagesablauf beschreiben, odborný text a odborná terminologie
 • 11. Über Vorlieben sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 12. Über Stimmungen und Gefühle sprechen, odborný text a odborná terminologie
 • 13. Zusammenfassung und Evaluation, odborný text a odborná terminologie
Literatura
 • Evans/Pude/Specht: Momente A1. Deutsch als Fremdsprache. München: Hueber.
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Písemný test a ústní projev, aktivní účast na výuce
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Studijní materiály
Student povinně zapisuje druhý cizí jazyk.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP45