UBKCJLBK43 Kapitoly z dějin evropské jazykovědy

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
8p/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lapúniková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Kateřina Pelegrinová
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je poskytnout základní orientaci v dějinách evropské jazykovědy tak, aby student chápal vývoj jazykovědného bádání, hlavní jazykovědné proudy a směry, nejdůležitější představitele a znal význam důležitých jazykovědných děl.
Výstupy z učení
Student je schopen: - vyjmenovat hlavní směry bádání v předvědeckém období - popsat vědeckou bázi lingvisticky 19. století - chápat hlavní jazykovědné proudy 20. století - rozumět principům filosofie jazyka
Osnova
 • 1. Předhistorické období a pohledy na jazyk.
 • 2. Starověk – Indie, Řecko, Řím.
 • 3. Od středověku do 18. století.
 • 4. Počátky moderní jazykovědy
 • 5. Mladogramatikové, jejich metodologie a hlavní představitelé.
 • 6. Nové směry z konce 19. a počátku 20. století.
 • 7. Ferdinand de Saussure a jeho význam.
 • 8. Pražská škola a funkční jazykověda.
 • 9. Kodaňská škola a ostatní strukturální směry
 • 10. Noam Chomsky a generativní gramatika.
 • 11. Indoevropská jazykověda ve 20. a 21. století
 • 12. Slovanská jazykověda ve 20. a 21. století.
 • 13. Filosofie jazyka ve 20. století.
Literatura
  povinná literatura
 • Černý, Jiří (1990). Stručné dějiny lingvistiky I, II. Praha. info
 • Černý Jiří. Dějiny lingvistiky. Olomouc 1997. Olomouc, 1997. info
 • ČERNÝ, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia, 1996. info
  doporučená literatura
 • BUSSMANN, H.; LAUFFERT, H. Lexikon der Sprachwissenschaft. Alfred Kröner Verlag, 2008. info
 • Pleskalová, J. (ed.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha 2007. Praha, 2007. info
 • VACHEK, J. Lingvistický slovník pražské školy. Praha: Karolinum, 2005. info
 • Helbig Gerhard. Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha 1991. Praha, 1991. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Písemný test, zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBK43