UBKVKKNP13 Vývoj a současnost knižní kultury

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Brožovská Onderková, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 9:45–10:30 M11
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKVKKNP13/A: Út 10:35–12:10 M11, J. Brožovská Onderková
Předpoklady
orientace v historii a literatuře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Posluchač získá přehled o vývoji a současném stavu knižní kultury. Předmět dále seznámí posluchače s problematikou bibliofilie, exlibris. Speciální část přednáškového cyklu je věnována základům preventivní péče a ochraně knihovních fondů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kursu schopen: - orientovat se v historii knižní kultury v Západní Evropě a českých zemích;
- popsat současný stav knižní kultury v Západní Evropě a českých zemích;
- orientovat se ve vybraných speciálních oblastech knižní kultury (např. bibliofilie, exlibris, knižní vazba);
-aplikovat v praxi informace z oblasti preventivní péče a ochrany knihovních fondů.
Osnova
 • 1. Základní terminologie z oblasti paleografie a kodikologie.
 • 2. Bibliofilie.
 • 3. Exlibris.
 • 4. Rukopisná kniha.
 • 5. Tištěná kniha.
 • 6. Knižní vazba.
 • 7. Žurnalistika 19. století.
 • 8. Periodický tisk v 1. polovině 20. století v Československu.
 • 9. Žurnalistika 2. poloviny 20. století v českých zemích a Československu.
 • 10. Degradace materiálů.
 • 11. Preventivní péče a ochrana knihovních a archivních fondů.
 • 12. Knižní kultura na přelomu 20. a 21. století.
 • 13. Opakování.
Literatura
  povinná literatura
 • KNEIDL, P. Bibliofilie v Československu v letech 1918-1939. Praha, 2003. info
 • BOHATCOVÁ, M. a kol,. Česká kniha v proměnách staletí. Praha, 1990. info
 • Historická knižní vazba : sborník příspěvků k dějinám vazby a k metodice ochrany historických knižních vazeb
 • Ďurovič, M. a kol. Konzervování a restaurování archiválií a knih. Praha, 2002. info
 • VENCL, Slavomil. České exlibris : historie a současnost. Praha: Památník národního písemnictví, 2000, 168 s. ISBN 80-902405-3-4. info
 • HAMANOVÁ, Pavlína, Bohumil NUSKA a Pravoslav KNEIDL. Knižní vazba sedmi století z fondů Strahovské knihovny. 1. vyd. Praha: Orbis, 1966, 75 s. info
 • HAMANOVÁ, Pavlína, Bohumil NUSKA a Pravoslav KNEIDL. Knižní vazba sedmi století z fondů Strahovské knihovny. 1. vyd. Praha: Orbis, 1966, 75 s. info
  doporučená literatura
 • VENCL, Slavomil. České grafické novoročenky : minulost a současnost. Pelhřimov: Nová tiskárna, 2012, 215 s. ISBN 978-80-7415-069-2. Digitalizovaný dokument info
 • NUSKA, Bohumil. Typologie českých renesančních vazeb : Terminologie, slohové určování a datování materiálu : [Autoreferát kand. dis.]. Praha: ČSAV, 1986, 20 l. info
Výukové metody
přednáška, seminář, diskuse, přednášky odborníků.
Metody hodnocení
písemný test, prezntace semestrálního projektu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKVKKNP13