ARTAVTNP11 Dokumentární tvorba v rozhlase, filmu a televizi

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Irena Kocí (přednášející)
MgA. Irena Kocí (cvičící)
Garance
MgA. Irena Kocí
Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 4. 10. 10:35–11:20 D2, Pá 8. 10. 14:45–17:10 D1, Pá 12. 11. 14:45–17:10 D1, Po 6. 12. 14:45–17:10 KINO
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ARTAVTNP11/A: Po 4. 10. 11:25–12:10 D2, Pá 8. 10. 17:15–19:40 D1, Pá 12. 11. 17:15–19:40 D1, Po 6. 12. 17:15–19:40 KINO, Pá 17. 12. 17:15–19:40 D1, I. Kocí
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznámí studenty formou cvičení se základními tvůrčími postupy a metodami, používanými během přípravy, natáčení a postprodukci dokumentárního filmu. Dále poukáže na odlišnosti dokumentárního filmu od zpravodajství a publicistiky. Kurz také uvede studenty do možností práce dokumentaristy s archivními materiály v kontextu autorskoprávního i technického. Zvláštní zřetel je věnován hraničním dokumentárním žánrům, jejichž popularita roste (mockument, docu-soap, docu-drama, rozhlasový feature).
Výstupy z učení
Student si osvojí základní pojmový aparát a bude schopen tvůrčí i dramaturgické analýzy dokumentárních tvarů; bude orientován v současné dokumentární tvorbě v rozhlase, televizi i filmu; bude orientován v současných cross-žánrových kategoriích; procvičí si cestu od hledání tématu pro námět, přes rešerše, obhlídky až po vytvoření autorské koncepce zpracování tématu.
Osnova
 • 1. Téma; sběr materiálů, podkladů, rešerše. (Co? + Proč?) 2. Mody dokumentární reprezentace; dokumentární subžánry (Jak?) 3. Dokumentární portrét v rozhlase – Miroslav Buriánek Dokumentarista věčnosti (portrét Jindřicha Štreita) 4. Umělecký dokument, nebo feature? Hranice publicistiky a dokumentu v rozhlase. Konkrétní ukázky rozhlasových feature. 5. Televizní formáty dokumentární tvorby. Televizní portrét – analýza konkrétního pořadu: Aleš Koudela Jindra ze Sovince 6. Filmový dokumentární portrét – analýza: Jan Špáta Mezi světlem a tmou. 7. Dokumentární formáty, dokum. cykly v rozhlase a televizi 8. Docu-drama – ve světě a u nás 9. Docu-soap – ve světě a u nás 10. Mockument; animovaný dokument; nová média a jejich vliv na rozhlasové vysílání 11. Srovnání portrétů fotografa Jindřicha Štreita v závislosti na médiu – písemná práce 12.–13. Rozpracované náměty dokumentárních portrétů studentů – prezentace a diskuse
Literatura
  povinná literatura
 • Nichols, B. Úvod do dokumentárního filmu. Praha, 2010. info
 • BLÁHA, I. Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla. Praha: AMU, 2004. info
  doporučená literatura
 • VALUŠIAK, J. Základy střihové skladby. Praha: AMU, 2005. info
 • GAUTHIER, G. Dokumentární film, jiná kinematografie. Praha, AMU, 2004. info
 • NAVRÁTIL, A. Cesty k pravdě či lži. 70 let československého dokumentárního filmu. Praha: AMU,, 2002. info
 • BRESCHAND. J. Dokumentární film, jiná tvář kinematografie. Cahiers du Cinéma, Paříž: Etoile, 2002. info
 • ADLER, R. Cesta k filmovému dokumentu. Praha, FAMU, 2001. info
 • GOGOLA, J. ml. Smrt dokumentárnímu filmu (diplomová práce). Praha: AMU, 2001. info
 • ARISTOTELES. Poetika. Praha: Svoboda, 1996. info
Výukové metody
Teoretická příprava, analýzy dokumentů rozhlasových, televizních i filmových, minireferáty studentů na zadaná témata, vlastní autorský námět dokumentárního feature (uměleckého rozhlasového dokumentu), nebo TV či filmového portrétu dle vlastní volby subžánru.
Metody hodnocení
Písemná prezentace (ročníková seminární práce), ústní prezentace (referát, ppt), pravidelná docházka (75 %), průběžná aktivita z hodiny na hodinu (vlastní reflexe pořadů), rozpracovaný námět dokumentu (portrét)
Informace učitele
Aktivní účast ve výuce a splnění zadaných úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/ARTAVTNP11