UHVD0022 Odborná praxe

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Martin Pelc, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět cílený k posílení samostatné vědecké práce studentů a posílení jejich kontaktu s praxí. Podmínkou k získání zápočtu je minimálně 10 denní praxe (2 x 40 hodin) v institucích zabývajících ochranou nebo prezentací kulturního dědictví. Po absolvování praxe student předkládá vedoucímu Ústavu historických věd písemnou zprávu o absolvované pracovní stáži (o přibližném rozsahu 1 ns) a potvrzení ze strany zaměstnavatele.
Výstupy z učení
praktické dovednosti dle dané specializace
Osnova
  • Absolvování praxe.
Výukové metody
Praxe
Metody hodnocení
Supervize, písemná zpráva
Informace učitele
1. Student si domluví praxi ve vybraném zařízení (instituci). 2. Na sekretariátě ÚHV si vyzvedne formuláře „Dohoda o odborné praxi“ (3 výtisky). 3. Student vyplní formuláře a nechá je potvrdit v instituci, která s praxí studenta souhlasí. 4. Student přinese formuláře na ÚHV kde je parafuje vedoucí ústavu 5. Dále jsou formuláře předány děkance FPF SU k podpisu. 6. Student si je vyzvedne. 7. Po absolvování praxe student doloží potvrzení o ukončení praxe (z instituce kde pracoval) + vlastní popis činnosti, kterou v instituci vykonával. 8. Následně je udělen zápočet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020, zima 2020, léto 2021, zima 2021, léto 2022, zima 2022, léto 2023, léto 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVD0022