UCJNNKTI Textinterpretation unter gattungsanalytischen Aspekten

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/0/12. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. phil. Martin Maurach (cvičící)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dr. phil. Martin Maurach
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubit schopnost studentů pracovat s literárním textem a analyzovat jej po formální a obsahové stránce. Zvláštní pozornost je přitom věnována problematice literárních druhů a jejich specifikům. Analyzovány budou texty všech literárních druhů, a to jak kompletní texty, tak úryvky.
Výstupy z učení
Orientace v současné anglicky psané literatuře různých žánrů. Schopnost kritické interpretace literárních textů.
Osnova
  • 1.–4. Analýza lyriky (uvedení do problematiky, terminologie, nástroje, práce s konkrétními texty)
  • 5.–8. Analýza epických textů (uvedení do problematiky, terminologie, nástroje, práce s konkrétními texty)
  • 9.–12. Analýza dramatu (uvedení do problematiky, terminologie, nástroje, práce s konkrétními texty)
  • 13. Závěrečná diskuze a shrnutí
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace, domácí práce, četba.
Metody hodnocení
písemná zkouška, aktivní spolupráce

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNKTI