UCJPREK2 Překladové cvičení 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Markéta Johnová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Libor Práger, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Markéta Johnová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
dokonalé ovládání češtiny (úroveň rodilý mluvčí) a znalost angličtiny na úrovni nejméně B2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu se studenti budou zabývat jazykem poezie a fikce. Cílem je naučit se vnímat překlad jako reprezentaci textu v jednom jazyce pomocí reprezentace textu v jiném jazyce. V semináři budou studenti překládat texty z angličtiny do češtiny.
Osnova
  • Sylabus předmětu 1. Translating narrative fiction 1 (American specifics) 2. Translating narrative fiction 2 (British specifics) 3. Translating modern diary 4. Translating film script 5. Translating classics for modern times 6. Translating political fiction 7. Translating technical language in narratives 8. Translating slang and argot 9. Translating essay and non-narrative texts 10. Translating and political context 11. Translation and cultural context 12. Translation and history 13. Presentation of translations
Literatura
  • Knittlová, D. K teorii i praxi překladu. Olomouc, 2003. info
  • Mounin, G. Teoretické problémy překladu. Praha, 1999. info
  • Čechová et al. Komplexní jazykové rozbory. Praha: SPN, 1996. info
  • Baker, M. In Other Words. London: Routledge, 1992. info
  • Bell, R.T. Translation and Translating. London: Longman, 1991. info
  • Newmark, P. A Textbook of Translation. London and New York: Prentice Hall, 1988. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Studenti budou překládat texty z různých zdrojů. Text na daný seminář přeloží doma a své překlady budou prezentovat v seminářích. Podmínkou je 75% účast na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.