Historie (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:UHVD0033 Cestování a cestopisná literatura v raném novověku • 91 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 91 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 91 %
FPF:UHVD0012 České město vrcholného a pozdního středověku • 73 %
FPF:UHVDB022 Příprava a realizace tematické exkurze • 45 %
FPF:UHVD0022 Odborná praxe • 27 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 18 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 18 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 18 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UHVD2008 Obecné dějiny novodobé • 74 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 53 %
FPF:UHVD2010 Obecné dějiny nejnovější • 47 %
FPF:UHVD2027 Seminář pro bakalářskou práci • 47 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 26 %
FPF:UHVD0029 Prameny k dějinám studené války • 26 %
FPF:ARCHSTN041 Archeologie středověkých a novověkých panských sídel a fortifikací • 11 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 11 %
FPF:UAA0138 Středověká keramika • 11 %
FPF:UCJAOPBP40 Obchodní angličtina • 11 %
6. semestr
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 62 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 52 %
FPF:UHVD0033 Cestování a cestopisná literatura v raném novověku • 28 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 24 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 17 %
FPF:UHVD0022 Odborná praxe • 17 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 17 %
FPF:UHVD0004 Kulturní antropologie • 14 %
FPF:UHVD0013 Člověk 19. století • 14 %
FPF:UHVD0028 Českoslovenští politikové v letech 1945-1948 • 14 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 14 %

Údaje byly předpočítány: 26. 2. 2024 20:07

Všechny obory fakulty