UHVD0004 Kulturní antropologie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Igor Zmeták, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 13:05–13:50 M10
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVD0004/A: Čt 13:55–14:40 M10, I. Zmeták
Předpoklady
Důraz kladen na četbu klíčových textů kulturních antropologů a analyzování jejich vlivu v oblasti historiografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Studenti se seznámí s hlavními rysy, metodami, postupy a koncepty kulturní antropologie jako vědy o vnímání a utváření kulturní jinakosti. Pozornost bude věnována například utváření etnické, genderové či náboženské alterity, a také problematice ekonomické a vizuální antropologie. Důraz bude kladen na četbu klíčových textů kulturních antropologů a analyzování jejich vlivu v oblasti historiografie.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s hlavními rysy, metodami, postupy a koncepty kulturní antropologie jako vědy o vnímání a utváření kulturní jinakosti. Pozornost bude věnována například utváření etnické, genderové či náboženské alterity, a také problematice ekonomické a vizuální antropologie. Důraz bude kladen na četbu klíčových textů kulturních antropologů a analyzování jejich vlivu v oblasti historiografie.
Osnova
 • 1. Antropologické studium kultury a spůsobu života 2. Kulturní aspekty antropogenezy 3. Základní témata v antropologii 4. Otázky rasy a etnicity 5. „První národy“ vo světle vědy 6. Evolucionistická antropologie 7. Difuzionistické školy v etnologii a v antropologii 8. Americký historismus 9. Konfiguracionismus 10. Strukturální antropologie 11. – 13. Původní kultury Severní Ameriky
Literatura
  doporučená literatura
 • Nešpor, Z. ? Horský, J. Historická antropologie? Metodické problémy a paradoxy na pomezí dějepisectví, sociologie a sociální antropologie. Kuděj 1/ 2004, s. 61- 81. info
 • Bowie, F. Antropologie náboženství. Praha, 2008. info
 • ERIKSEN, THOMA H. Sociální a kulturní antropologie: Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, 2008. info
 • Nünnig, A. - Nünnig, V. Konzepte der Kulturwissenshaften. Stuttgart, 2003. info
 • R. F. Murphy. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, 1999. info
 • Kottack, C.P. Anthropology, The Exploration of Human Diversity. New York, 1991. info
Výukové metody
Kurz budou tvořit přednášky a semináře - předpokládá se aktivní účast studentů na všech formách výuky, jakož i samostatné studium povinné a doporučené literatury. Přednášky budou doplňovány dokumentačním materiálem (fotografie, obrazový materiál, videozáznamy, návštěva aktuální muzejní výstavy ...)
Metody hodnocení
Podmínkou udělení kreditů je aktivní účast na kurzu, zpracování a prezentace vybrané témata na semináři a absolvování znalostního testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UHVD0004