UHVD0012 České město vrcholného a pozdního středověku

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. David Radek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. David Radek, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
UHVD1001 Úvod do studia dějin
Určeno studentům 2. a 3. ročníků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Sledování hospodářských a politických vazeb středověkých měst k vnějšímu prostředí a jejich vnitřní vývoj. Funkce různých typů městských písemností, vztah k zeměpánovi, vytváření osobitého právního systému, soužití městských institucí i jednotlivých sociálních skupin. Komplexní pojímání městského organismu i s jeho venkovským zázemím a nadregionální obchodní sítí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - samostatně pracovat s prameny k hospodářským a sociálním dějinám středověku - samostatně pracovat s literaturou k hospodářským a sociálním dějinám středověku - napsat odborný text
Osnova
 • Město jako nový fenomén vrcholně středověké společnosti.
  Lokace měst. (Od práv Němců k německému právu.)
  Město jako obec (Společní jmenovatelé městské pospolitosti.)
  Sociální a prostorová stratifikace středověkého města.
  Městská správa (Písaři a městské knihy.)
  Městské písemnosti (Praktická výuka v archivu)
  Město jako hospodářské centrum (V síti obchodních cest.)
  Město a venkov (Ostražité sousedství.)
  Město a urbánní sítě
  Město jako sociální fenomén (Strategie jednání městských vrstev.)
  Město a lidé na okraji (Ti "druzí" v městských písemnostech.)
  12. Závěrečný test
Literatura
  povinná literatura
 • Hoffmann,F. České město ve středověku,Praha 1992. info
 • Kejř, J. Vznik městského zřízení v českých zemích. Praha 1998. info
  doporučená literatura
 • Flodr, M. Brněnské městské právo. Brno 2001. info
 • Nodl, M. - Šmahel, F. (edd.). Člověk českého středověku. Praha 2002. info
 • Boockmann, H. Die Stadt im späten Mittelalter. München 1987. info
 • Borovský, T. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno 2005. info
 • Klápště, J. Proměna českých zemí ve středověku. Praha 2005. info
 • Nodl, M. (ed.). Sociální svět středověkého města. Praha 2006. info
 • Sulitková, L. Vývoj městských knih v Brně ve středověku. Praha 2004. info
 • Isenmann, E. Der deutsche Stadt im Mittelalter. Köln, 2012. info
 • Bakala, J. Moravsko-slezské pomezí v proměnách 13. věku. Brno, 2002. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí
Metody hodnocení
Docházka na semináře (75%), vypracování seminární práce na zadané téma, aktivní přístup.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.