UHVD1001 Úvod do studia dějin

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Radek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Kozák, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 15:35–17:10 M5
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UHVD1001/A: Po 9:45–11:20 M6, J. Knapík
UHVD1001/B: Po 10:35–12:10 M7, D. Radek
Předpoklady
! UHMD1001 Úvod do studia dějin
Předpokladem složení zkoušky, která probíhá písemnou či ústní formou, je zápočet ze semináře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V jednosemestrovém přednáškovém cyklu spojeném s cvičením je student seznámen s vývojem oboru, hlavními problémy a metodickými přístupy v současné historiografii. Pozornost je věnována technikám badatelské práce, sběru a třídění materiálu, práci s katalogy, bibliografiemi, encyklopediemi. Student se seznamí s českými a zahraničními historickými časopisy a historickými institucemi - vědeckými ústavy, archivy, muzei, knihovnami.V rámci teoretické části je student dále seznámen s naukou o pramenech, kritikou a interpretací pramenů a s metodami historické práce.
Výstupy z učení
Student si po absolvování předmětu osvojí základní přehled o vývoji oboru, seznámí se s odborným pojmoslovím, aktuálními problémy a metodickými přístupy v současné historiografii. Osvojí si základní principy techniky práce historika – naučí se vyhledávat informace v knihovnách a archivech, resp. v jiných paměťových institucích (heuristika). Obeznámí se s naukou o pramenech, kritikou a interpretací pramenů a s metodami historické práce. Bude schopen koncipovat vlastní výzkum a psát seminární či kvalifikační práci.
Osnova
 • 1.-2. Historická věda (předmět oboru a nárys jeho dějin, postavení české historické vědy, historická pracoviště)
 • 3. Historický čas a periodizace
 • 4. Historická terminologie a pojmy
 • 5. Historické prameny a literatura, typy historických publikací
 • 6. Heuristika (pracovní postup, bibliografie, příručky, katalogy)
 • 7.-8. Kritika a interpretace pramenů v kontextu jednotlivých oborů historické vědy, metody historikovy práce
 • 9. Odborné časopisy a informační technologie
 • 10. Archivy a archivní síť (organizace a způsoby využití)
 • 11. Muzea a galerie (organizace a způsoby využití)
 • 12. Jak koncipovat vlastní výzkum a psát seminární či kvalifikační práci
 • 13. Závěrečné shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • Kolektiv autorů. Úvod do studia dějepisu. Díl I. II. Brno, 2014. info
 • Hroch, M. a kol. Úvod do studia dějepisu. Praha, 1985. info
  doporučená literatura
 • Kolmer,L. Geschichtstheorien. Zürich, 2007. info
 • Le Goff,J. Paměť a dějiny. Praha, 2007. info
 • Hlaváček, I., Kašpar, J., Nový, R. Vademecum pomocných věd historických. Praha 1988, 1992, 1997, 2002. Praha, 2006. info
 • Iggers, G. Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha, 2002. info
 • Applebyová, J.-Huntová, L-Jacobová, M.:. Jak říkat pravdu o dějinách. Historie, věda, historie jako věda. Brno, 2002. info
 • Třeštík, D. Mysliti dějiny. Praha, 1999. info
 • Toynbee, A.:. Studium dějin. Praha, 1999. info
 • Bartoš, J. Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech. OLomouc, 1999. info
 • Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc, 1997. info
 • Kutnar, J. Přehled dějin českého a slovenského dějepisectví. Praha, 1997. info
 • Zwettler , O. a kol. Úvod do studia dějepisu. Brno, 1996. info
 • Gordoner, H. J. Problémy dějinného vědomí. Praha, 1994. info
 • Bůžek, V. a kol. Úvod do studia historie. České BUdějovice, 1994. info
 • Marek, J. O historismu a dějepisectví. Praha, 1992. info
 • Bartoš, J. Úvod do nauky o historických pramenech. Olomouc, 1992. info
 • Pekař, J. O smyslu českých dějin. Praha, 1990. info
 • Carr, E. Co je historie. Praha, 1967. info
 • Bloch, M. Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo. Praha, 1967. info
 • Havránek,J. -Myška,M.-Paclík, J. Úvod do studia dějepisu. Praha, 1967. info
  neurčeno
 • Veyne. Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec, 2010. ISBN 978-80-87378-26-7. info
Výukové metody
Teoretická i praktická příprava (přednáška, seminář), frontální výuka, práce s literaturou a prameny, diskuse.
Metody hodnocení
Písemný test (či ústní zkouška). Docházka na semináře (minimálně 75%), referát, aktivní přístup.
Informace učitele
Splnění písemné (či ústní) zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UHVD1001