1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FPF:UIAI222 Informační systémy I • 67 %
FPF:UIAI225 Seminář k bakalářské práci I • 67 %
FPF:UIAI252 Robotika a drony • 67 %
FPF:UIAI235 Platforma .NET • 50 %
FPF:UIAI236 Vývoj mobilních aplikací • 50 %
FPF:UINK221 Skriptovací jazyky • 50 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 33 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 33 %
FPF:UINK218 Znalostní a expertní systémy • 33 %
FPF:UIAI214 Tvorba www stránek I • 17 %
FPF:UIAI219 Základy teoretické informatiky II • 17 %
FPF:UINK101 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 17 %
FPF:UINK104 Teorie grafů I • 17 %
FPF:UINK112 Algoritmy a programování I (C++) • 17 %
FPF:UINK212 Bezpečnost a analýza dat • 17 %
FPF:UINK238 Informační systémy ve veřejné správě • 17 %
6. semestr
FPF:UIAI229 Seminář k bakalářské práci II • 100 %
FPF:UIAI226 Informační systémy II • 75 %
FPF:UINK127 Aplikační bezpečnost • 75 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 50 %
FPF:UIAI224 Informační management • 50 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:UIAI250 Metodiky vývoje software • 25 %
FPF:UINK150 Objektové programování II (C#) • 25 %

Údaje byly předpočítány: 21. 5. 2024 17:23

Všechny obory fakulty