UCJNCOBP42 Italština 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Táňa Pavlíková Alešová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP42/A: St 16:25–18:00 H6, T. Pavlíková Alešová
UCJNCOBP42/B: Út 14:45–16:20 M13, J. Malá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz Italština 1 je určen primárně studentům programů Angličtina a Němčina, kteří si mohou takto doplnit své jazykové znalosti. Pracovat budou s moderní italskou učebnicí, jejíž součástí jsou jak poslechy, tak užitečná gramatika s řadou cvičení různého typu. Výuka jazyka bude doplněna četbou textů a prací s nimi.
Výstupy z učení
Student ovládá italský jazyk slovem i písmem na úrovni odpovídající používané učebnici.
Osnova
  • 1. Úvod: italská abeceda, výslovnost 2. Lekce 1A: Un appuntamento - In piazza; sloveso essere 3. Lekce 1B: Un appuntamento - Sandro; člen určitý a neurčitý; italská města 4. Lekce 2A: Al lago - La casa di Sandro; sloveso avere 5. Lekce 2B: Al lago - Mina e le fotografie; množné číslo; geografie Itálie 6. Lekce 3A: Luisa - Studio, lavoro e tempo libero; časování pravidelných sloves 7. Lekce 3B: Luisa - In biblioteca; časování některých nepravidelných sloves; popis domu, bytu 8. Opakování 9. Lekce 4A: Andiamo in vacanza? - Scegliere le nostre vacanze; přivlastňovací zájmena 10. Lekce 4B: Andiamo in vacanza? - La dieta; předložky spojené se členem 11. Lekce 5A: Un invito a cena - Il viaggio; minulý čas složený 12. Lekce 5B: Un invito a cena - La serata con gli amici; minulý čas složený II; italská vína 13. Test
Literatura
    povinná literatura
  • Bahníková, A. a kol. Italština. Praha: Leda, 2017.
    doporučená literatura
  • Chiuchiù, G. / Chiuchiù, A.: In italiano. Il corso. Milano, Hoepli, 2018.
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP42