UCJITBP126 Latina pro italisty 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJITBP126/A: Po 13:55–15:30 M6, Po 13:55–15:30 M6, K. Vymětalová
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dvousemestrální kurz latiny se vrací ke kořenům italštiny a všech ostatních románských jazyků. Jeho cílem je přiblížit posluchačům italštiny jazykový systém klasické latiny se zaměřením na základy morfologie. Výuka se opírá o srovnání morfologie latinské s morfologií současné italštiny. Semináře kurzu jsou věnovány tvarům prézentního systému a flexi substantiv, adjektiv a zájmen. Kromě běžných gramatických cvičení je důležitým prvkem také četba krátkých, upravených úryvků z děl starých římských autorů (Caesar, Cicero, Cornelius Nepos, Sallustius, Livius) a rovněž výklad známých okřídlených výroků.
Osnova
  • Témata předmětu: 1. Základní pojmy (latina klasická, latina lidová); základní pomůcky a příručky ke studiu latiny a jejich použití 2. Gramatická terminologie; výslovnost; délka a přízvuk 3. Substantiva 1 a 2. deklinace; adjektiva 1.a 2. deklinace 4. Indikativ prézentu aktiva a pasiva sloves 1. - 4. konjugace 5. Imperfektum sloves 1. – 4. konjugace; sloveso esse a složeniny 6. Substantiva 3. deklinace 7. Adjektiva 3. deklinace; participium prézentu aktiva; adverbia 8. Futurum sloves 1. - 4. konjugace 9. Substantiva 4. a 5. deklinace 10. Přehled zájmen 11. Stupňování adjektiv a adverbií 12. Deponentní slovesa 13. Opakování a shrnutí
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP126