UIMOIBP057 Praktikum z logického programování

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP057/A: Po 9:45–11:20 B3b, Š. Vavrečková
Předpoklady
Logika a logické programováni
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz jazyka PROLOG. Základní datové typy, fakta a pravidla. Rekurzivní funkce na seznamech, aritmetické a další zabudované funkce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- určit základní datové typy jazyka PROLOG;
- definovat fakta a pravidla konkrétního jednoduchého příklady;
- použít rekurzivní funkce na seznamech, aritmetické a jiné zabudované funkce PROLOGu;
Osnova
 • 1. Obecná rezoluční metoda
 • 2. Základy programování v Prologu
 • 3. Fakta, pravidla
 • 4. Pattern Matching
Literatura
  povinná literatura
 • Marie Duží. Matematická logika. Skripta VŠB-TU v Ostravě. URL info
  doporučená literatura
 • NIEVERGELT, Yves. Logic, mathematics, and computer science: modern foundationswith practical applications. Second edition. New York: Springer, 2015. ISBN 978-1-4939-3222-1. info
 • BRATKO, Ivan. Prolog programming for artificial intelligence. 4th ed. New York: Addison-Wesley, 2012. ISBN 978-0-321-41746-6. info
 • JIRKŮ, Petr a Jiřina VEJNAROVÁ. Formální logika: neformální výklad základů formální logiky. Vyd. 2. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 978-80-245-0974-7. info
 • Jirků, P. a kol. Programování v jazyku Prolog. SNTL Praha, 1991. info
Výukové metody
Semináře v počítačové učebně
Interakticvní přednášky
Metody hodnocení
Zápočet:
1. Povinná účast na seminářích min. 75 %.
2. Písemná forma ověření studijních výsledků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UIMOIBP057