UIMOIBP057 Praktikum z logického programování

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Vícha (cvičící)
Garance
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP057/A: St 10:35–12:10 B3b, T. Vícha
Předpoklady
Logika a logické programováni
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Navazujeme na předmět Logika a logické programování a zaměřujeme se na programovací techniky v logickém programovacím jazyce Prolog.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- určit základní datové typy jazyka PROLOG;
- definovat fakta a pravidla konkrétního jednoduchého příklady;
- použít rekurzivní funkce na seznamech, aritmetické a jiné zabudované funkce PROLOGu;
Osnova
 • 1. Programovací jazyk Prolog. Specifika, formy klauzulí, fakta, pravidla, dotazy.
 • 2.–3. Syntaxe Prologu. Rezoluce, využití rekurze.
 • 4.–5. Aritmetické a logické operace, testování typů údajů. Výpočty a rekurze.
 • 6. Vstupy a výstupy.
 • 7.–9. Seznamy, operace nad seznamy.
 • 10.–11. Využití seznamů, permutace, simulace pole, řadicí algoritmy, simulace grafu.
 • 12.–13. Výhody deklarativního programování při řešení různých typů úloh.
Literatura
  povinná literatura
 • VAVREČKOVÁ, Šárka. Praktikum z logického programování. Skripta do předmětu. Skripta jsou průběžně aktualizována. Dostupné na: https://vavreckova.zam.slu.cz/obsahy/log2/skripta/praktikum-prolog.pdf
  doporučená literatura
 • SWI-Prolog Reference Manual [online]. SWI-Prolog.org. Průběžně aktualizováno, platné pro aktuální verzi Prologu. Dostupné na: https://www.swi-prolog.org/pldoc/doc_for?object=manual
 • GALLIER, Jean H. Logic for computer science: foundations of automatic theorem proving. Second edition. Mineola, New York: Dover Publications, 2015. ISBN 978-048-6780-825.
 • NIEVERGELT, Yves. Logic, mathematics, and computer science: modern foundationswith practical applications. Second edition. New York: Springer, 2015. ISBN 978-1-4939-3222-1. info
 • BRATKO, Ivan. Prolog programming for artificial intelligence. 4th ed. New York: Addison-Wesley, 2012. ISBN 978-0-321-41746-6. info
Výukové metody
Semináře v počítačové učebně
Metody hodnocení
Zápočet:
1. Povinná účast na seminářích min. 75 %.
2. Písemná forma ověření studijních výsledků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2024/UIMOIBP057