UBKCJLBP05 Bohemistický proseminář

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLBP05/A: St 8:55–9:40 M12, J. Sichálek
Předpoklady
Elementární zájem studenta o bohemistická studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s bohemistikou jako vědeckým oborem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen: - rozlišit hlavní a obecné okruhy vědecké práce, jako např. citace, etika vědy, praktické rady ohledně norem a způsobů vypracovávání seminárních a závěrečných prací - popsat bohemistiku ve vztahu k paměťovým institucím - aplikovat základní informační zdroje pro vědecký a literární život.
Osnova
 • 1. Pojem univerzity a vzdělanosti. 2. Bohemistika jako vědecký obor. 3. Jazykovědná bohemistika (lingvistika). 4. Literárněvědná bohemistika. 5. Vědecký život. 6. Vědecké časopisy a nakladatelství. 7. Literární život. 8. Informační zdroje v bohemistice I. (zdroje a publikace). 9. Informační zdroje v bohemistice II. (knihovny a archivy). 10. Citace (citační etika). 11. Nejdůležitější literatura a další zdroje. 12. Studentské práce (forma a náležitosti). 13. Opakování základních pojmů
Literatura
  povinná literatura
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon, 2007.
 • MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D., FINDRA, J. et al. Akademická příručka. Martin: Osveta, 2006.
 • HOLMEROVÁ, E. Minimum akademického bonmotu aneb Jak neuklouznout na akademické půdě. Praha: Grada, 2014.
 • ŠTOCHL, M. Jak na VŠ: Bohemistika. Praha: Akropolis, 2007.
  doporučená literatura
 • LIESSMANN, K. P. Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia, 2009.
 • ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 1999.
 • FEŘTEK, T. Co je nového ve vzdělávání. Praha: Nová beseda, 2015.
 • DROZENOVÁ, W. Etika vědy v České republice. Praha: Filosofia, 2010.
 • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia: Olomouc, 1997.
 • ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon, 2007.
Výukové metody
Přednášky, diskuse, domácí četba.
Metody hodnocení
Průběžná domácí příprava (četba); závěrečná seminární práce, esej.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBP05