UCJIOPBP04 Dějiny a reálie Itálie 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (přednášející)
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
Garance
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
St 13:05–13:50 M15-LUCJ
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJIOPBP04/A: St 13:55–14:40 M15-LUCJ, J. Malá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Páteř kurzu tvoří výklad italských dějin podle schématu běžného v italském školství. Tímto způsobem se student seznámí s pohledem Italů na vlastní dějiny. Seminář je zaměřen na dějiny umění.
Výstupy z učení
Studenti mají základní přehled o dějinách Itálie od antiky až po 19. století, a to také v souvislosti s vývojem umění.
Osnova
  • 1. Definice Itálie. 2. Pravěká Itálie. 3. Antická Itálie před římskou expanzí. 4. Antický Řím. 5. Skloňování vlastních jmen antické i moderní Itálie v češtině. 6. Raný středověk. Námořní republiky. 7. Italské komuny a signorie. 8. Italské pojetí humanismu a renesance. 9. Kultura na dvorech italských panovníků. 10. Období cizích nadvlád a regionálních státních útvarů. 11. Vynálezci a cestovatelé. 12. Od Napoleona do vzniku Italského království včetně připojení jižní Itálie. Dlouholetý ozbrojený odpor na jihoitalském venkově. 13. Dobytí Říma. Zrod politických stran.
Literatura
    povinná literatura
  • Dějiny umění. Malířství. Sochařství. Architektura. Praha : Argo, 1998. info
  • Procacci, G. Dějiny Itálie. (Vybrané kapitoly). Praha Lidové noviny, 1997. info
Výukové metody
přednáška + seminář
Metody hodnocení
Seminární práce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJIOPBP04