UBKCJLBP42 Rétorika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UBKCJLBP42/A: Út 11:25–13:00 M7, S. Schneiderová
Předpoklady
Předpokladem je znalost českého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář poskytuje základní teoretické a praktické informace o biologicko-fyziologických a řečových podmínkách mluvního aktu a základní poučení pro praktické návyky řečových činností různého typu.
Výstupy z učení
Po ukončení semináře jsou studenti schopni orientovat se v rozdílech různých komunikačních sfér a jazykových prostředků vzhledem ke různému komunikačnímu cíli. Získají základy kultivovaného projevu.
Osnova
 • Seminář poskytuje základní informace o řečových podmínkách mluvního aktu a základní praktické návyky řečových činností různého typu. Součástí semináře jsou stručné výklady vývoje rétoriky.
Literatura
  povinná literatura
 • HAVLOVÁ, I. Kapitoly z rétoriky. Praha: Karolinum, 1991. info
 • DE VITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-988-8. info
 • LOTKO, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc 1997. Olomouc, 1997. ISBN 80-7067-685-X. info
 • VÁVRA, V. Mluvíme beze slov. Praha: Panorama, 1990. info
  doporučená literatura
 • HOLASOVÁ, T. Umíte dobře mluvit? Praha, 1992. info
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Já a ty. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse.
Metody hodnocení
Mluvený a písemný projev.
Informace učitele
V průběhu semestru: absence do dvou seminářů, přednes jednoho referátu, zpracování jednoho řečnického vystoupení.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBP42