UCJOPBP008 Přijímací pohovor a jak se orientovat na trhu

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Marek Bumbálek (přednášející)
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získání přehledu o pracovním trhu, jeho vývoji a současné situaci, nabytí informací o individuální přípravě a krocích, které by měl student podniknout, hledá-li si zaměstnání. Dále se studenti dozví, jak využít sociální sítě ke svému prospěchu, jak se prezentovat a jaká úskalí mohou v souvislosti s nimi nastat. Studenti si také osvojí základní problematiku pracovního práva. Předmět je dimenzován na část teoretickou a část praktickou.
Výstupy z učení
studenti se orientuje na trhu práce
Osnova
  • 1. Proces náboru, CV a motivační dopis 2. Kde hledat zaměstnání, metody výběru zaměstnance a Assessment centre 3. Jak se připravit (dresscode, info o společnosti, sebeprezentace, jak se prodat, stress na pohovoru) 4. Komunikační šumy na pohovoru, chyby percepce, neverbální komunikace, zpětná vazba, jak si vyžádat zpětnou vazbu, jak reagovat na zpětnou vazbu 5. Praktická hodina – cvičení 6. Praktická hodina – cvičení 7. Linkedin, Facebook, Instagram. 8. Trendy a kvalitní zdroje informací 9. Praktická hodina – cvičení 10. Trh práce - demografie, situace na trhu, průměrná mzda 11. Pracovní právo I. – vznik zaměstnaneckého poměru, pracovní smlouva, úvazky, ukončení pracovního poměru (odstupné) 12. Pracovní právo II. - směny, dovolená, nemocenská, mateřská a rodičovská dovolená, neplacené volno 13. Outplacement – teorie, výstupní pohovory, případová studie a case study na outplacement
Výukové metody
seminář, projekt
Metody hodnocení
prezentace a obhajoba projektu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.