UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Sichálek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
--
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs seznamuje se základními pojmy poetiky, jejichž osvojení je nutné pro další studium literárních předmětů (zejména z oblasti dějin literatury); důraz je kladen na rozvoj kompetence popisu a analýzy literárního textu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní pojmy poetiky;
- analyzovat básnický rytmus;
- analyzovat specifické básnické prostředky;
- vymezit zvláštnosti výstavby literárního díla;
- popsat komplexně tvar literárního díla.
Osnova
 • 1. Literární text 2. Versologie I (rytmus, verš) 3. Versologie II (stopy) 4. Versologie III (strofa, rým) 5. Literární stylistika I (figury) 6. Literární stylistika II (tropy) 7. Tematická výstavba 8. Naratologie I (příběh, vyprávění, postavy) 9. Naratologie II (čas, vypravěč) 10. Kompozice 11. Genologie – základní pojmy 12. Typologie žánrů 13. Opakování důležitých pojmů
Literatura
  povinná literatura
 • IBRAHIM, R, PLECHÁČ, P., ŘÍHA, J. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2014.
 • HODROVÁ, D. et al. ...na okraji chaosu... Poetika literárního díla 20. století. Praha, 2001. info
 • Rimmon-Kenanová, Shlomith. Poetika vyprávění. Brno, 2001. info
  doporučená literatura
 • ČERVENKA, M. Kapitoly o českém verši. Praha, 2006. info
 • CULLER, J. Krátký úvod do literární teorie. Brno, 2002. info
 • ČERVENKA, Miroslav, JANKOVIČ, Milan, KUBÍNOVÁ, Marie, LANGEROVÁ,. Pohledy zblízka. zvuk, význam, obraz. Praha, Torst, 2002. info
 • HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany, 1999. info
  neurčeno
 • ŠIDÁK, P. Úvod do genologie. Praha: Akropolis, 2014
 • BÍLEK, P. A., HRABAL, J., KUBÍČEK, T. Naratologie. Praha: Dauphin, 2013. info
 • MÜLLER, R. ? ŠIDÁK, P. (eds.). Slovník novější literární teorie: glosář pojmů. Praha, 2012. info
 • KUBÍČEK, T. Vypravěč. Kategorie narativní analýzy. Brno, 2007. info
 • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
 • MOCNÁ, D. - PETERKA, J. et al. Encyklopedie literárních žánrů. Praha - Litomyšl, 2004. info
 • CHVATÍK, K. Strukturální estetika. Praha : Victoria Publ., 1994. info
Výukové metody
teoretické přednášky, analytické semináře
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.