UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Karla Vymětalová, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UHMD1007 Historický proseminář - raný n || ! XX_0053 Dejiny antického Grécka a Ríma
Základní znalosti dějin a kulturního vývoje starověkého Řecka a Říma.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Dějiny starověku má poskytnout studentům základní vědomosti z politických dějin Řecka a Říma, tedy období antiky. Jednotlivé přednášky a jejich témata mají sloužit jako vodítko k hlubšímu samostatnému studiu literatury. Důraz je kladen mj. na uvědomění si vzájemného prolínání a ovlivňování světa řeckých poleis a římské říše, na vnímání toho, co je spojovalo i rozdělovalo. Pozornost je věnovánai těm jevům v antické společnosti, které ovlivnily další vývoj lidstva.
Výstupy z učení
Na základě studia odborné literatury a přednášek je student schopen se orientovat v dějinách starověkého Řecka a Říma, stanovit příčiny i důsledky jejich vývoje, chápe kulturní odkaz řecko-římské civilizace.
Osnova
 • 1.Mínojská a mykénská kultura. Temné období.
  2.Charakteristika polis. Velká řecká kolonizace.
  3.Sparta - specifika vývoje spartského státu, sociální struktura společnosti.
  4.Cesta Athén k demokracii. Specifika vývoje athénské polis.
  5.Řecko-perské války. Periklovy Athény - vrcholné období demokracie, rozkvět kultury a umění.
  6.Peloponéská válka - příčiny konfliktu. Boj o hegemonii v Řecku (Sparta, Théby, Athény). Vzestup Makedonie, tažení Alexandra Velikého, vznik helénistického Východu.
  7.Tajemní Etruskové - tvůrci první civilizace v Itálii. Počátky Řma - doba královská.
  8.Raná římská republika. Charakteristika republikánského zřízení (senát, úřady, lidová shromáždění).
  9.Expanze Říma do Středomoří. Tři punské války, důsledky válek na vnitřní politickou scénu v Římě. Vznik provincií - organizace území římské říše.
  10.Období krize římské republiky, občanské války (Sulla a Marius, Caesar a Pompeius, Octavianus a Marcus Antonius).
  11.Principát - cesta Octaviana k moci. Srovnání principátu, jeho základních znaků s republikou i dominátem. Vztahy s Germány. Příčiny krize 3. st. n.l. Počátky křesťanství.
  12.Dominát - příčiny krize římského impéria. Vláda císaře Domitiana a jeho reformy.Stěhování národů. Rozpad a zánik impéria, důsledky.

Literatura
  povinná literatura
 • Bleicken, Jochen. Athénská demokracie. Praha 2002. info
 • Keller, Werner. Etruskové. Praha 1974. info
 • Oliva, Pavel. Kolébka demokracie. Dějiny a kultura klasického Řecka. Praha 2000. info
 • Zamarovský, Vojtěch. Řecký zázrak. Praha 1972. info
 • Oliva, Pavel. Zrození evropské civilizace. Praha 2003. info
 • Paul Cartledge. Sparta. Praha, 2012. ISBN 978-80-200-2079-6. info
  doporučená literatura
 • Cartledge, Paul. Alexandr Veliký. Praha 2007. info
 • Bondy, Egon. Antická filosofie. 3. Praha 1994. info
 • Dostálová, Růžena - Hošek, Ladislav. Antická mystéria. Praha 1997. info
 • de Coulanges, Fustel. Antická obec. Praha 1998. info
 • Bouzek, Jan - Hošek, Ladislav. Antické Černomoří. Praha 1978. info
 • Nováková, Julie. Antika v dokumentech. I. Řecko. Praha 1959. info
 • Nováková, Julie. Antika v dokumentech. II. Řím. Praha 1961. info
 • Lisový, Igor. Antiquitas. Výbor textů z dějin a kultury antického starověku. České Budějovice 2007. info
 • Eck, Werner. Augustus a jeho doba. Praha 2004. info
 • Burian, Jan. C. I. Caesar. Praha 1963. info
 • Canfora, Luciano. C. J. Caesar. Praha 2007. info
 • Machovec, Dušan. Dějiny antické filosofie. Praha 1993. info
 • Grant, M. Dějiny antického Říma. Praha 1999. info
 • Zamarovský, Vojtěch. Dějiny psané Římem. Praha 1967. info
 • Canfora, Luciano. Dějiny řecké literatury. Praha 2001. info
 • Conti, G. B. Dějiny římské literatury. Praha 2003. info
 • Oliva, Pavel. Demosthenés. Praha 2008. info
 • Fischer, Thomas. Die rőmischen Provinzen. Stuttgart 2001. info
 • Grant, M. Dvanáct Cézarů. Praha 1998. info
 • Encyklopedie antiky. Praha 1974. info
 • Neškudla, Bořek. Encyklopedie bohů a mýtů starověkého Říma a Apeninského poloostrova. Praha 2004. info
 • Marek, V.-Oliva, P.-Charvát, P. Encyklopedie dějin starověku. Praha 2008. info
 • Bouzek, Jan. Etruskové - jiní než všechny ostatní národy. Praha 2003. info
 • Barker, Graene - Rasmusen, Tom. Etruskové. Praha 2005. info
 • Canfora, Luciano. Gaius Iulius Caesar. Praha 2007. info
 • Burian, Jan. Hannibal. Praha 1967. info
 • Skřejpek, Michal. Ius et religio. Právo a náboženství ve starověkém Římě. Praha 1999. info
 • Grant, Michael. Klasické Řecko. Praha 1999. info
 • Clauss, Manfred. Konstantin Veliký. Praha 2005. info
 • Markschies, Christoph. Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství. Praha 2005. info
 • Turran, Robert. Mithra a mithraismus. Praha 2004. info
 • Rűpke, Jőrg. Náboženství Římanů. Praha 2007. info
 • Zangger, Eberhard. Nový boj o Tróju. Praha 1995. info
 • Vidman, Ladislav. Od Olympu k Panteonu. Praha 1986. info
 • Vidman, Ladislav. Od Olympu k Pantheonu. Praha 1997. info
 • Grant, M. Pád římské říše. Praha 1997. info
 • Bouzek, Jan - Ondřejová, Iva. Periklovo Řecko. Praha 1989. info
 • Maggi, S.-Trosová, C. Poklady starověkého Řecka. Praha 2005. info
 • Češka, Josef. Poslední století starověku. Brno 1987. info
 • Pokorný, Petr. Řecké dědictví v Orientu. Praha 1993. info
 • Stehlíková, Eva. Řecké divadlo. Praha 1988. info
 • Graves, Robert. Řecké mýty. I., II. Praha 1982. info
 • Burnová, Lucilla. Řecké mýty. Praha 2006. info
 • Oliva, Pavel. Řecko mezi Makedonií a Římem. Praha 1995. info
 • Buttinová, Anne-Marie. Řecko. Praha 2002. info
 • Vernant, Jean-Pierre. Řecký člověk a jeho svět. Praha 2005. info
 • Penrose, Jane. Řím a jeho nepřátelé. Praha 2008. info
 • Goodman, Martin. Řím a Jeruzalém. Praha 2007. info
 • Burian, Jan. Řím. Světla a stíny antického velkoměsta. Praha 1970. info
 • Lisový, Igor. Řím věčný a okouzlující. Průvodce dějinami a kulturou starověkého města. I., II. Ostrava 2006. info
 • Robert, Jean-Noel. Řím. 753 př.n.l. až 476 n.l. Praha 2001. info
 • Kepartová, Jana. Římané a Evropa. Praha 2005. info
 • Wolters, Reinhard. Římané v Germánii. Praha 2002. info
 • Stehlíková, Eva. Římské divadlo. Praha 1993. info
 • Burian, Jan. Římské impérium. Praha 1994. info
 • Gardnerová, Jane. Římské mýty. Praha 2006. info
 • Bouzek, Jan. Římské provincie a Limes Romanus ve střední Evropě. Praha 1990. info
 • Češka, Josef. Římský dominát. Brno 1986. info
 • Češka, Josef. Římský stát a katolická církev ve IV. století. Brno 1983. info
 • Grant, M. Římští císařové. Praha 2002. info
 • Slovník antické kultury. Praha 1974. info
 • Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Praha 1993. info
 • Oliva, Pavel. Sparta a její sociální problémy. Praha 1971. info
 • Pressová, Ludwika. Stará Kréta. Praha 1978. info
 • Geiss, Heinz. Starověký Knóssos. Praha 1985. info
 • Bednaříková, Jarmila. Stěhování národů. Praha 2003. info
 • Oliva, Pavel. Svět helénismu. Praha 2001. info
 • Swiderková, Anna. Tváře helénistického světa. Praha 1983. info
 • Dahlheim, Werner. U kolébky Evropy. Odkaz antického Říma. Praha 2006. info
 • Gibbon, Edward. Úpadek a pád římské říše. Praha 2005. info
 • Lisový, Igor. Ve stínu Olympu. České Budějovice 1999. info
 • Lisový, Igor. Věčné město bohyně Athény. Praha 2005. info
 • Burian, Jan. Zánik antiky. Praha 1972. info
 • Hošek, Rostislav. Země bohů a lidí. Praha 1972. info
 • Grant, Michael. Zrození Řecka. Praha 2002. info
 • Flaceliere, R. Život v době Periklově, Praha 1981. info
 • Jan Bouzek. Vznik Evropy. Praha, 2013. info
 • Mary Boatwright. Dějiny římské říše od nejranějších časů po Konstantina Velikého. Praha, 2012. info
 • Lesley a Roy Adkins. Starověké Řecko. Praha, 2011. ISBN 978-80-7391-580-3. info
  neurčeno
 • Richer, Nicolas. Atlas klasického Řecka. Praha 2020
 • Komoróczy, B. - Vlach, Marek. Příběhy civilizace a barbarství. Brno 2019.
 • Badel, Christoph. Atlas římské říše. Praha 2020.
Výukové metody
Přednášky, četba doporučené literatury
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Informace učitele
- úspěšné absolvování závěrečného testu a následné ústní zkoušky
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.