UCJNCOBP04 Úvod do filozofie

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Po 10:35–11:20 H3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNCOBP04/A: Po 12:15–13:00 H3, P. Slováček
UCJNCOBP04/B: Po 13:05–13:50 H3, P. Slováček
UCJNCOBP04/C: Po 13:55–14:40 H3, P. Slováček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem evropské filosofie, a to především prostřednictvím setkávání s jejími nejvýznamnějšími reprezentanty, problémy a podobou jejich pojmové a argumentační prezentace. Studenti budou moci sledovat vývoj hlavních filosofických přístupů ke skutečnosti, jejího poznání a člověku z jedné strany a zároveň porozumí trvalé aktualitě základních filosofických otázek a jejich nezmenšenému významu pro západní civilizaci ze strany druhé.
Výstupy z učení
Student dokáže určit a popsat hlavní vývojové proudy evropské filosofie.
Osnova
 • 1. Život v antickém Řecku. 2. Recepce řeckého myšlení a jeho role v impériu (filosofie v rámci Římského impéria). 3. Počátky křesťanské Evropy. 4. Rozum a víra. 5. Proměny středověkého myšlení. 6. Význam renesance a humanismu v evropských dějinách. 7. Novověká změna vědeckého paradigmatu. 8. Osvícenství a jeho antropologický optimismus. 9. Filosofie a ideologie 19. stol. 10. Meziválečná Evropa. 11. Slavní evropští emigranti. 12. Evropa mezi Jürgenem Habermasem a C. Schmittem.
Literatura
  povinná literatura
 • Strauss, L. What Is Political Philosophy?. In: The Journal of Politics 19, 1957.
 • Blecha, I. Základní problémy filozofie. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992.
 • Popper, K. R. Otevřená společnost a její nepřátelé. Praha: Oikoymenh, 1994.
 • Ballestrem, O. Politická filozofie 20. století. Praha: Oikoymenh, 1993.
 • Störig, H. J. Malé dějiny filozofie. Praha: Zvon, 1993.
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
?
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP04