UCJANGBP38 British Poems for Our Times

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Veronika Nogolová, PhD. (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Nogolová, PhD.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJANGBP38/A: Čt 8:05–8:50 M8, V. Nogolová
Předpoklady
Absolvování kurzů Anglická literatura 1 a 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit studentům současnou britskou a irskou poezii způsobem, který jim umožní číst, interpretovat a oceňovat celou škálu jejích stylistických a formálních znaků, jakož i emočně, psychologicky a intelektuálně reagovat na její aktuální, byť proměnlivá témata. Kurz se zaměří na klíčové motivy vyplývající z důkladné četby básní autorů, jakými jsou Adrian Mitchell, Gillian Clarke či Don Paterson. Kurz tak studentům předá takovou znalost současné poezie, která jim umožní informovaně se účastnit kritické debaty vyvolané studovanými texty.
Výstupy z učení
Orientace v současné britské poezii. Schopnost kritické interpretace básní.
Osnova
  • 1. Introduction 2. Adrian Mitchell 3. Tony Harrison 4. Roger McGough 5. Medbh McGuckian 6. Paul Muldoon 7. Jo Shapcott 8. Carol Ann Duffy 9. Kathleen Jamie 10. Simon Armitage 11. Don Paterson 12. Gillian Clarke 13. Summary
Literatura
  • Brinton, Ian. (2009). Contemporary Poetry: Poets and Poetry since 1990. Cambridge: Cambridge University Press. Eagleton, Terry. (2007). How to Read a Poem. Oxford: Blackwell.
  • Longley, Edna, ed. (2000). The Bloodaxe Book of 20th Century Poetry. Tarset: Bloodaxe. Wheatley, David. (2015). Contemporary British Poetry. London: Palgrave.
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJANGBP38