UCJNNKLIT1 Literarische Textanalyse 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/0/12. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. phil. Martin Maurach (cvičící)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dr. phil. Martin Maurach
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je prohloubit schopnost studentů pracovat s literárním textem a analyzovat jej po formální a obsahové stránce. Seminář se zaměřuje především na literaturu 20. století. Předmětem analýzy jsou texty všech literárních druhů, a to jak kompletní texty, tak úryvky.
Výstupy z učení
Orientace v současné anglicky psané literatuře různých žánrů. Schopnost kritické interpretace literárních textů.
Osnova
  • 1.–2. Naturalistická a antinaturalistická literatura z konce 19. a začátku 20. století (zejména lyrika)
  • 3.–4. Expresionistická literatura (zejména lyrika)
  • 5.–6. „Nová věcnost“ v literatuře (zejména lyrika a reportáže)
  • 7.–8. Antifašistická a exilová literatura (zejména lyrika a historická próza)
  • 9. Literatura v „Hodině nula“ (zejména lyrika a krátká próza)
  • 10. Dokumentární literatura
  • 11.–12. Politicky angažovaná literatura 60. let a literatura „Nové subjektivity“ (zejména lyrika)
  • 13. Zusammenfassende Diskussion
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace, domácí práce, četba.
Metody hodnocení
písemná zkouška, aktivní spolupráce
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNNKLIT1