UCJITBP303 Praktické cvičení z italštiny 1

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
0/5/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
dott. Matteo Maria Quintiliani, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Romana Kovaliková (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslava Malá
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJITBP303/A: Út 8:05–9:40 M9, Čt 14:45–17:10 M9, R. Kovaliková, J. Malá
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Program Praktických cvičení je vytvořen tak, aby společně s předmětem Nácvik psaní umožňoval studentům systematicky rozvíjet všechny čtyři jazykové dovednosti (poslech, mluvení, čtení a psaní). Z tohoto důvodu se vedle učebnice české používají i italské učební texty a cvičebnice. Náplň cvičení je zaměřena především na prohlubování základních znalostí italské gramatiky a na rozšiřování slovní zásoby. Poslech nahrávek rodilých mluvčích a četba jednoduchých textů, týkajících se běžného života, rozvíjejí schopnost posluchačů rozumět (spisovnému) mluvenému i psanému projevu a jsou základem pro písemná i konverzační cvičení na dobře známá témata.
Osnova
  • Témata předmětu:: 1. Descrizione di un’abitazione; revisione della grammatica di base, 2. Viaggi e vacanze, mete turistiche; passato prossimo con l`ausiliare avere 3. Andiamo al cinema o a teatro, parliamo di film, spettacoli ecc.; passato prossimo con l`ausiliare essere 4. Chiedere e dire le generalità, pesi e misure; numerali cardinali, ordinali, frazionari, percentuali, particella ne 5. Non siamo sicuri di qualcosa, pratica di dati riferiti alle terze persone; futuro semplice 6. Test 1; revisione 7. Che ora è? Che tempo farà? Ogni quanto tempo...?; posizione dei pronomi personali atoni, particella ci 8. Orari e attività quotidiane, gusti e abitudini (al presente e al passato); imperfetto indicativo 9. Parliamo del nostro passato: Come eri? Cosa facevi?; imperfetto indicativo 10. Numero o quantità? approssimativa, chiedere qualcosa, esprimere desideri; condizionale semplice 11. Facciamo acquisti, al bar e in un negozio; articolo partitivo, pronomi personali tonici 12. Proporre attività da fare insieme, accettare e rifiutare, prendere un appuntamento; trapassato prossimo 13. Test 2; revisione
Vyučovací jazyk
Italština
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJITBP303