UCJNCOBP13 Reálie a historie německy mluvících zemí II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (přednášející)
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
doc. Dr. phil. Martin Maurach (cvičící)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dr. phil. Martin Maurach
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 9:45–10:30 M7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNCOBP13/A: Út 10:35–11:20 M7, M. Becker
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami a kulturou Rakouska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska. V centru pozornosti se nacházejí vybrané historické epochy, jejich nejvýznamnější události a osobnosti. Pozornost je také věnována kulturnímu životu, geografii, ekonomice, gastronomii, zvykům a tradicím jednotlivých zemí.
Výstupy z učení
Student dokáže určit a popsat nejdůležitější historické epochy v dějinách sledovaných zemí. Student dokáže identifikovat a shrnout nejdůležitější rysy politického, hospodářského a kulturního života v jednotlivých zemích.
Osnova
 • 1. Geografie a obyvatelstvo Rakouska 2. Uvedení do rakouských dějin (Babenberkové a Habsburkové) 3. Rakousko od první světové války dosud (1918 až dosud) 4. Habsburkové – evropská rodina a mýtus (významní Habsburkové, filmy, literatura, místa spojené s Habsburky) 5. History marketing – Komercializace dějin a památek na příkladu města Vídně 6. Gastronomie a turismus v Rakousku, zvyky a tradice Rakouska 7. Spolkové země, regiony a města v Rakousku (s přihlédnutím na využití znalostí rakouských reálií v cestovním ruchu, hlavně v průvodcovské činnosti) 8. Reálie – Švýcarsko (obyvatelstvo, jazyky, kultura a dějiny, tradice, zvyky, slavnosti) 9. Regiony a města ve Švýcarsku (s přihlédnutím na využití znalostí švýcarských reálií v cestovním ruchu) 10. Ekonomika a turismus ve Švýcarsku 11. Lichtenštejnsko – reálie a historie 12. Lucembursko – reálie a historie 13. Shrnutí a cvičení
Literatura
  povinná literatura
 • Maissen, T.: Geschichte der Schweiz. Hier und jetzt. Stuttgart: Reclam, 2015.
 • Vocelka, K.: Geschichte Österreichs. Kultur – Gesellschaft – Politik. München: Wilhelm Heyne, 2002.
 • Zöllner, E.: Geschichte Österreichs. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. München: R. Oldenburg, 1990.
  doporučená literatura
 • Pauly, M.: Geschichte Luxemburgs. München: Beck, 2011.
 • Beattie, D.: Liechtenstein. Geschichte und Gegenwart. Triesen: van Eck Verlag, 2005.
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UCJNCOBP13