UCJNCOBP13 Reálie a historie německy mluvících zemí II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mathias Becker, M.A. (přednášející)
PhDr. Mathias Becker, M.A. (cvičící)
doc. Dr. phil. Martin Maurach (cvičící)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Čt 9:45–10:30 M7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UCJNCOBP13/A: Čt 10:35–11:20 M7, M. Becker
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s dějinami a kulturou Rakouska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska. V centru pozornosti se nacházejí vybrané historické epochy, jejich nejvýznamnější události a osobnosti. Pozornost je také věnována kulturnímu životu, geografii, ekonomice, gastronomii, zvykům a tradicím jednotlivých zemí.
Výstupy z učení
Student dokáže určit a popsat nejdůležitější historické epochy v dějinách sledovaných zemí. Student dokáže identifikovat a shrnout nejdůležitější rysy politického, hospodářského a kulturního života v jednotlivých zemích.
Osnova
 • 1. Geografie a obyvatelstvo Rakouska 2. Uvedení do rakouských dějin (Babenberkové a Habsburkové) 3. Rakousko od první světové války dosud (1918 až dosud) 4. Habsburkové – evropská rodina a mýtus (významní Habsburkové, filmy, literatura, místa spojené s Habsburky) 5. History marketing – Komercializace dějin a památek na příkladu města Vídně 6. Gastronomie a turismus v Rakousku, zvyky a tradice Rakouska 7. Spolkové země, regiony a města v Rakousku (s přihlédnutím na využití znalostí rakouských reálií v cestovním ruchu, hlavně v průvodcovské činnosti) 8. Reálie – Švýcarsko (obyvatelstvo, jazyky, kultura a dějiny, tradice, zvyky, slavnosti) 9. Regiony a města ve Švýcarsku (s přihlédnutím na využití znalostí švýcarských reálií v cestovním ruchu) 10. Ekonomika a turismus ve Švýcarsku 11. Lichtenštejnsko – reálie a historie 12. Lucembursko – reálie a historie 13. Shrnutí a cvičení
Literatura
  povinná literatura
 • Maissen, T.: Geschichte der Schweiz. Hier und jetzt. Stuttgart: Reclam, 2015.
 • Vocelka, K.: Geschichte Österreichs. Kultur – Gesellschaft – Politik. München: Wilhelm Heyne, 2002.
 • Zöllner, E.: Geschichte Österreichs. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. München: R. Oldenburg, 1990.
  doporučená literatura
 • Pauly, M.: Geschichte Luxemburgs. München: Beck, 2011.
 • Beattie, D.: Liechtenstein. Geschichte und Gegenwart. Triesen: van Eck Verlag, 2005.
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
písemný test, docházka (75%)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2022/UCJNCOBP13