UCJITBP306 Praktické cvičení z italštiny 2

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jaroslava Malá (cvičící)
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Eva Klímová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJITBP306/A: Po 10:35–12:10 PraPed, Čt 9:45–11:20 LUCJ, E. Klímová, J. Malá
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět je pokračováním kurzu Praktické cvičení z italštiny 1 a přímo na něj navazuje. Je zaměřen na další upevňování základních znalostí italské gramatiky, rozvíjení komunikativních dovedností a rozšiřování slovní zásoby v okruhu témat vymezených v sylabech. I nadále je náplní kurzu také poslech autentických nahrávek rodilých mluvčích a četba jednodušších textů z oblasti každodenního života směřujících k rozvíjení schopnosti rozumět (spisovnému) mluvenému i psanému projevu. Cílem prvního bloku praktických cvičení (společně s předměty Nácvik psaní 1 a 2) je v závislosti na úrovni vstupních znalostí a dovedností konkrétní skupiny posluchačů vytvořit předpoklady k posunu od uživatele základů jazyka směrem k uživateli samostatnému, tj. dosažení stupně A2-B1 SERR.
Osnova
  • Témata předmětu: 1. Descrivere gli oggetti, esprimere un parere su un oggetto; gradi dell'aggettivo, comparativi e superlativi organici 2. Localizzare nello spazio, chiedere strada, parlare delle distanze; proposizioni finali implicite (per + infinito) 3. Parlare di libri e film preferiti; formazione degli avverbi, gradi dell’avverbio 4. Vita in città e in campagna: i pro e i contro; costruzione far(si) fare, proposizioni implicite con senza + infinito 5. Parlare di acquisti; revisione 6. Test 1; imperativo positivo e negativo 7. Chiedere il permesso di fare qualcosa, concederlo e rifiutare; offrire e chiedere aiuto; imperativo positivo e negativo 8. Chiedere e spiegare la composizione dei cibi; parlare dei gusti in rapporto con i cibi; forma di cortesia 9. Esprimere gli stati d’animo; proposizioni temporali implicite (prima di + infinito) 10. Ordinare e chiedere cose in un ristorante; gerundio semplice 11. La televisione e i nuovi media; stare + gerundio 12. Parlare della storia; passato remoto dei verbi regolari in –are, -ire 13. Test 2; revisione
Vyučovací jazyk
Italština
Další komentáře
Studijní materiály

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJITBP306