UIMOIBP005 Úvod do informatiky a výpočetní techniky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Sosík, Dr. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Petr Sosík, Dr.
Ústav informatiky – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
Út 11:25–13:00 H3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je poskytnout studentům nadhled nad současnou informatikou, její historií, jejím postavením ve vědě a ve společnosti, řešenými i dosud nevyřešenými problémy a odhadem budoucího vývoje. Dnešní informatika se skládá z celé řady disciplín; předvedeme, jak problémy, na které rozvoj informatiky narážel, iniciovaly jejich vznik, k jakým řešením se dospělo v oblasti techniky, software, i teorie, o kterou se informatika opírá. Nezapomeneme na nové trendy, jakými je například oblast nasazení a využití umělé inteligence, nové technologie rozvíjející se v informatice (přírodou inspirované výpočty, kvantové počítače, paralelní architektury, cloudy, internet věcí apod.). V závěru kurzu budou studenti seznámeni s platnými zákony v ČR ve vazbě k informačním a komunikačním technologiím.
Výstupy z učení
Výstupem kurzu bude schopnost orientace studentů v jednotlivých oborech informatiky a výpočetní techniky rovněž s výhledem do budoucnosti.
Osnova
 • 1. Stručná historie informatiky
 • 2. Práce s daty v číslicovém počítači
 • 3. Technické vybavení počítače
 • 4. Programové vybavení počítače
 • 5. Programovací jazyky
 • 6. Přehled informatických disciplín
 • 7. Úvod do počítačových sítí a Internetu
 • 8. Legislativa v oblasti IT v ČR
 • 9. Jak psát odbornou práci
Literatura
  povinná literatura
 • Sosík, P., Chmelařová, M. Úvod do informatiky a výpočetní techniky. Slezská univerzita, Opava, 2017. info
  doporučená literatura
 • Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. 2014 [cit. 2015-12-01]. Dostupné z http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6688
 • Autorský zákon č. 121/2000 Sb., 2001 [cit. 2015-12-01]. Dostupné z http://zakony.centrum.cz/autorsky-zakon
 • Kelemen, J. Myslenie a stroj. Bratislava: Kalligram, 2010. info
 • Dembowski, K. Mistrovství v hardware. Praha: Computer Press, 2009. info
Výukové metody
Přednáška s aktivizací
Přednáška s analýzou videozáznamu
Metody hodnocení
aktivní přístup ke studiu
rešerše zadávané na přednáškách, odevzdání semestrální práce
písemná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UIMOIBP005