doc. Ing. Petr Sosík, Dr.

učo 48797
Vedoucí ústavu VUCEIT4I FPF SU