logo Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
FPF Slezská univerzita v Opavě SU

vedoucí ústavudoc. Ing. Petr Sosík, Dr.