UBKKK134 Regionální literatura

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
0/4/0. Cvičení 4 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
! UBK00134 Regionální literatura
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Historie literatury na severní Moravě a ve Slezsku s důrazem na současnost.
Osnova
  • Cílem předmětu je seznámení s vývojem a aktuální podobou regionální literatury od konce 19. stol., kdy se u nás začíná projevovat regionalistické hnutí a vzniká výrazná podoba regionální literatury v regionech ve všech hlavních literárních žánrech, avšak s důrazem na vývoj po roce 1945 na severní Moravě a ve Slezsku. Předpokládá prohloubenější seznámení s významnými díly regionální literatury. Věnuje se rovněž regionální literární tvorbě a její kritice na stránkách literárních časopisů.
Literatura
    povinná literatura
  • Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. Sborník č. 130. Ostrava, 2000. info
  • Region a jeho reflexe v literatuře. Sborník č. 171. Ostrava, 1997. info
  • Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region. Ostrava, 1997. info
  • Román a "genius loci". Regionalismus jako pojetí světa v evropské a americké literatuře. Praha, 1994. info
Informace učitele
Zápočet za seminární práci a referát, požadována je aktivní účast na seminářích. Témata prací budou zadána na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.