UCJNCOBP41 Celoživotní systematické učení

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.
Ústav cizích jazyků – Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJNCOBP41/A: Po 12:15–13:00 M12, J. Nálepová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na úspěšné studium cizího jazyka tak, aby co nejlépe využívali svůj potenciál. Studenti by si měli najít svůj vlastí učební styl. Po absolvování předmětu budou studenti schopen připravit, strukturovat a prezentovat ústně téma, které jej zajímají. Budou umět vypracovat esej ke zvolenému tématu s využitím nejnovější literatury a správně citovat.
Výstupy z učení
písemný test, ústní zkouška, aktivní účast na seminářích
Osnova
  • 1. Portfolio 2. Studium cizích jazyků 3. Plánování času, prokrastinace 4. Biologické a psychologické základy učení 5. Paměť, proces učení 6. Typy učení 7. Chyby a zapomínání 8. Učení ze zkušeností 9. Jak na slovní zásobu 10. Jak si dělat poznámky 11. Referát, technika mind map, 12. Psaní eseje, citování 13. Shrnutí, zpětná vazba
Výukové metody
cvičení, samostudium
Metody hodnocení
aktivní účast ve výuce, ústní ověření znalostí, test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UCJNCOBP41