UBKCJLBP52 Literatura a region

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Elementární zájem o regionální literaturu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení s problematikou regionu ve vztahu k literatuře, regionalismu jako kulturně-společenského a literárně-uměleckého hnutí, s vývojem a aktuální podobou regionální literatury od konce 19. století až do období po roce 1945.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - definovat pojem regionální literatura - charakterizovat hlavní proměny a období regionální literatury - popsat hlavní postavy a díla regionální literatury.
Osnova
 • 1. Úvod – terminologie, definice. Regionální literatura. 2. Regionalismus a regionalizace – vývoj pojetí. 3. Region, regionalismus a regionalizace ve vývojové perspektivě. 4. Region a regionalismus ke konci 20. století a na prahu nového tisíciletí. 5. Ústřední pojmy regionální politiky Evropské unie. 6. Problematika regionalismu v české a slovenské literární vědě. 7. Regionalismus jako pojetí světa a jeho odraz v literatuře. 8. K projevům moderního regionalismu v literatuře. 9. Literatura pro mládež se vztahem k regionu. 10. Vztah centrum – periferie, lokálního a globálního v literární vědě. 11. Literatura na Moravě a ve Slezsku, její místo v rámci národní literatury. 12. K literárnímu vývoji na severní Moravě a ve Slezsku po roce 1945, hlavní představitelé a tvorba. 13. Závěrem k problematice regionu, regionalismu a regionální literatury.
Literatura
  povinná literatura
 • SVOBODA, J. (ed.). Slezsko a severovýchodní Morava jako specifický region. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1997.
 • MARTINEK, L. Region, regionalismus a regionální literatura. Opava: Slezská univerzita, 2007.
 • Kapitoly z literárních dějin Slezska a severní Moravy. Sborník č. 130. Ostrava, 2000. info
  doporučená literatura
 • LENDEROVÁ, M. Region, regionalismus, regionalizace, Sociologický časopis, roč. 28, 1992.
 • URBANOVÁ, S. Region bez hranic. Sociologická sonda do vnímání literatury Ostravska. Olomouc: Votobia, 2001.
 • MÁLKOVÁ, I., URBANOVÁ, S. et al. Literární slovník severní Moravy a Slezska (1945–2000). Olomouc: Votobia, 2001
 • Literatura v českém a polském Slezsku. Opava – Cieszyn: Slezská univerzita, 1996.
 • MARTINEK, L. Identita v literatuře Těšínska. Opava: Literature & Sciences, 2015.
 • SVOBODA, J. (ed.) Literatura a region. Ostrava – Opava: Optys, 1995.
 • ŠULEŘ, O. Laskavá setkání. Ostrava: Repronis, 2008.
 • LENDEROVÁ, M., JIRÁNEK, T. Vývoj českého regionalismu v období mezi dvěma světovými válkami, Sociologický časopis, 1993, č. 3, s. 383–396.
 • Kulturně-historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I-II. Ostrava, 2014. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, domácí četba.
Metody hodnocení
Průběžná domácí příprava (četba); závěrečná seminární práce, esej.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.