UBKCJLBK49 Onomastika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
4p+4s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Dufková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět formou přednášek a seminářů seznamuje se základy onomastiky, důraz je kladen na vztahy k ostatním lingvistickým disciplínám.
Výstupy z učení
Student je schopen: - rozumět onomastice jako lingvistické disciplíně - znát podstatu vlastních jmen a proprií - chápat teoretické základy onomastiky - vysvětlit principy toponomastiky
Osnova
 • 1. Onomastika jako vědecký obor
 • 2. Podstata vlastních jmen. Onymický obsah, objekt, areál.
 • 3. Propriální sféra jazyka.
 • 4. Interpretace onymie. Propriálně pojmenovací akt. Funkční pojetí onomastiky; pojetí synchronní i diachronní.
 • 5. Modelová klasifikace onomastických věd. Jména místní a pomístní.
 • 6. Teorie vztahových modelů a metoda malých typů.
 • 7. Aspekty onymie. Apelativní a propriální sféra jazyka.
 • 8. Komponenty onomastické práce. Metodologie a východiska.
 • 9. Fixace, její druhy, lokalizace. Makrotyp a mikrotyp.
 • 10. Areálové aspekty ve vztahu k rekonstrukci a rekursu.
 • 11. Onomastika a některé jiné jazykovědné obory. Onomastická gramatika.
 • 12. Toponomastika, její nebezpečí i význam.
 • 13. Zásady studia oboru. Návrh funkční klasifikace onomastického systému.
Literatura
  povinná literatura
 • Šmilauer, V. Úvod do toponomastiky, Praha. info
 • ŠRÁMEK, R. Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Brno, 1999. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Písemný test a onomastický projekt.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022, léto 2023.