UBKCJLBK49 Onomastika

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
4p+4s/sem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět formou přednášek a seminářů seznamuje se základy onomastiky, důraz je kladen na vztahy k ostatním lingvistickým disciplínám.
Výstupy z učení
Student je schopen: - rozumět onomastice jako lingvistické disciplíně - znát podstatu vlastních jmen a proprií - chápat teoretické základy onomastiky - vysvětlit principy toponomastiky
Osnova
 • 1. Onomastika jako vědecký obor
 • 2. Podstata vlastních jmen. Onymický obsah, objekt, areál.
 • 3. Propriální sféra jazyka.
 • 4. Interpretace onymie. Propriálně pojmenovací akt. Funkční pojetí onomastiky; pojetí synchronní i diachronní.
 • 5. Modelová klasifikace onomastických věd. Jména místní a pomístní.
 • 6. Teorie vztahových modelů a metoda malých typů.
 • 7. Aspekty onymie. Apelativní a propriální sféra jazyka.
 • 8. Komponenty onomastické práce. Metodologie a východiska.
 • 9. Fixace, její druhy, lokalizace. Makrotyp a mikrotyp.
 • 10. Areálové aspekty ve vztahu k rekonstrukci a rekursu.
 • 11. Onomastika a některé jiné jazykovědné obory. Onomastická gramatika.
 • 12. Toponomastika, její nebezpečí i význam.
 • 13. Zásady studia oboru. Návrh funkční klasifikace onomastického systému.
Literatura
  povinná literatura
 • Šmilauer, V. Úvod do toponomastiky, Praha. info
 • ŠRÁMEK, R. Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita, 1999. Brno, 1999. info
Výukové metody
Přednáška a seminář.
Metody hodnocení
Písemný test a onomastický projekt.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023.