UHVHPPBP52 Vybrané kapitoly z nejnovějších dějin II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
Ústav historických věd - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výběrový seminář rozvíjí cyklus přednášek z Nejnovějších dějin II a to především formou samostatně vypracovaných referátů, jejichž témata jsou vybrána tak, aby prohlubovala základní znalosti z přednášek, popř. rozvíjela méně exponované problémy a vedla studenty k práci s (tištěnými) prameny. Témata mohou být průběžně obměňována. Organickou součást semináře tvoří diskuse studentů nad referáty, resp. problémy nadnesenými vedoucím semináře, dále rozbor (především tištěných) pramenů důležitých pro danou problematiku a vypracování seminární práce. Zisk zápočtu podmiňuje kromě účasti na semináři aktivita studentů (zapojení do diskusí), kvalita referátu k zadanému tématu, resp. semestrální práce. Při sestavování práce musí student prokázat zvládnutí základních technik historikovy práce; kromě sestavení speciální bibliografie je kladen důraz na vyhledávání tištěných pramenů a pramenných edic, práci s prameny, schopnost samostatně formulovat problémy. Rozsah práce by neměl klesnout pod 12 normovaných stran, samozřejmou součástí jsou řádné citace použitých pramenů a literatury.
Výstupy z učení
Výběrový seminář rozvíjí cyklus přednášek z Nejnovějších dějin II a to především formou samostatně vypracovaných referátů, jejichž témata jsou vybrána tak, aby prohlubovala základní znalosti z přednášek, popř. rozvíjela méně exponované problémy a vedla studenty k práci s (tištěnými) prameny. Témata mohou být průběžně obměňována. Organickou součást semináře tvoří diskuse studentů nad referáty, resp. problémy nadnesenými vedoucím semináře, dále rozbor (především tištěných) pramenů důležitých pro danou problematiku a vypracování seminární práce. Zisk zápočtu podmiňuje kromě účasti na semináři aktivita studentů (zapojení do diskusí), kvalita referátu k zadanému tématu, resp. semestrální práce. Při sestavování práce musí student prokázat zvládnutí základních technik historikovy práce; kromě sestavení speciální bibliografie je kladen důraz na vyhledávání tištěných pramenů a pramenných edic, práci s prameny, schopnost samostatně formulovat problémy. Rozsah práce by neměl klesnout pod 12 normovaných stran, samozřejmou součástí jsou řádné citace použitých pramenů a literatury.
Osnova
 • 1. Politický systém tzv. druhé republiky 2. Slovensko v období tzv. druhé republiky 3. Představitelé okupační a autonomní správy protektorátu 4. Vybrané aktivity domácího a zahraničního odboje 5. Holocaust na území českých zemí a Slovenska 6. Národní fronta v českých zemích 7. Únorový převrat v centru i na regionální úrovni 8. Politické procesy a masová nezákonnost 50. let 9. Liberalizace české a slovenské společnosti v 60. letech 10. Pražské jaro 1968 v regionech 11. Vybrané znaky systému tzv. normalizace 12. Problematika politického exilu a emigrace (1938–1989) 13. Kultura a umění v politických a společenských souvislostech (1938–1989)
Literatura
  povinná literatura
 • Kaplan, K. Československo v letech 1945-1969. Praha 1991–1993.
 • Otáhal, M. Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989. Praha 2012.
 • Hrbek, J. a kol. Draze zaplacená svoboda. Osvobození Československa 1944–1945 I-II. Praha 2009.
 • Gebhart, J. – Kuklík, J. Druhá republika 1938–1939. Praha–Litomyšl 2004.
 • Kaplan, K. Kořeny československé reformy 1968 I.-IV. Brno 2002.
  doporučená literatura
 • Kaplan, K. Kronika komunistického Československa. Brno 2005, 2008.
 • Vaněk, M. (ed). Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Praha 2006.
 • Kocian, J. a kol. (eds.) Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu, I-VIII. Praha 2003-2012.
 • Knapík, J. – Franc, M. a kol. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967, I-II. Praha 2011.
 • Rychlík, J. Češi a Slováci ve 20. století: spolupráce a konflikty 1914–1992. Praha 2012.
 • Pasák, T. Pod ochranou říše. Praha 1998.
 • Kocian, J. – Smetana, V. a kol. Květnové volby 1946 – volby osudové? Československo před bouří. Praha 2014.
 • Macháček, M. Gustáv Husák. Praha 2017.
 • Pažout, J. (ed.). Každodenní život v Československu 1945/48-1989. Praha 2015.
 • Cuhra, J. a kol. České země v evropských dějinách IV. (1918–2004). Praha–Litomyšl 2006.
Výukové metody
Přednáška, diskuse k přednášce, studium povinné literatury, konzultace.
Metody hodnocení
Písemný test.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UHVHPPBP52