UBKINSNK04 Informační věda a společnost

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2021
Rozsah
16 hod/sem. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anna Novotná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kamil Matula (cvičící)
Garance
Mgr. Anna Novotná, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
Předmět je určen všem studentům.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu mají posluchači zvládnout základní soubor teoretických, metodologických a pragmatických poznatků o informační vědě. Patří sem interdisciplinární charakter vědního oboru, obecné problémy informační vědy, problematika informačního procesu, kognitivní a sociální přístupy informační vědy, metodologie výzkumu v informační vědě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v problematice informační vědy;
- používat výzkumné metody sociálních věd;
Osnova
 • 1. Koncept vývoje a metodologie informační vědy, východiska a přístupy k vymezení informační vědy, paradigmata informační vědy
 • 2. Pojem informace a posloupnost data-informace-znalosti
 • 3. Předmět informační vědy - informační proces
 • 4. Moderní koncepce informační vědy
 • 5. Jednotlivé disciplíny informační vědy
 • 6. Sociální a kognitivní aspekty informační vědy, trendy výzkumu v oblasti informační vědy
Literatura
  povinná literatura
 • BAWDEN, David, ROBINSON, Lyn. Úvod do informační vědy. Doubravník: Flow, 2017. ISBN 978-80-88123-10-1. info
  doporučená literatura
 • CONNAWAY SILIPIGNI, Lyn a Marie L. RADFORD. Research methods in library and information science. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2017. info
 • Wydawnictwo SBP: Instytut Książki a Wydawnictwo SBP: Instytut Książki. Nauka o informacji = Information science. Warszawa: Wydawnictwo SBP: Instytut Książki, 2016. info
Výukové metody
Přednáška s diskusí, Přednáška, průběžné zadávaní a hodnocení úkolů.
Metody hodnocení
Známkou, Test, Ústní zkouška
Informace učitele
https://elearning.slu.cz/
K předmětu je připraven kurz v Moodle: https://elearning.slu.cz/

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2021/UBKINSNK04