UIINP18 Počítačová síť a internet

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2024
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto předmětu se zabýváme počítačovými sítěmi. Cílem je seznámit se s konceptem a architekturou počítačových sítí včetně bezdrátových, jejich druhy, běžnými protokoly, síťovými zařízeními, postupy používanými při správě sítí.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude:
- seznámen s koncepty a architekturou počítačových sítí.
- znát nejdůležitější síťové protokoly a mechanismy.
- ovládat práci s IPv4 a IPv6 adresami.
- umět řešit základní otázky spojené se správou sítě a konfigurací běžných síťových zařízení.
Osnova
 • 1. Jak funguje počítačová síť.
 • 2. Síťový hardware.
 • 3. Protokoly, standardizace, referenční model ISO/OSI.
 • 4. Protokolové zásobníky, síťový model TCP/IP.
 • 5. Charakteristiky přenosu a přenosových cest.
 • 6. Lokální sítě – Ethernet: rámce, kabely, přenos v polovičním a plném duplexu.
 • 7. Funkce na síťové a transportní vrstvě, IPv4, IPv6, TCP spojení.
 • 8. Aplikační protokoly, síťové služby, DNS.
 • 9. Síťové adresy a směrování.
 • 10. Bezdrátové a mobilní sítě.
 • 11. Bezpečnost a správa sítí.
Literatura
  povinná literatura
 • VAVREČKOVÁ, Šárka. Počítačová síť a internet [online]. Slezská univerzita v Opavě, 2017, 196 stran. ISBN: 978-80-7510-245-4. Dostupné na: http://vavreckova.zam.slu.cz/pocsit.html [cit. 27. 10. 2017]
  doporučená literatura
 • Peterka, J. eArchiv. URL info
 • Cisco Internetworking Technology Handbook [online]. [cit. 2017-09-27]. Dostupné na: http://docwiki.cisco.com/wiki/Internetworking_Technology_Handbook
 • SANDERS, Chris. Analýza sítí a řešení problémů v programu Wireshark. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3718-5. info
 • CARROLL, Brandon. Bezdrátové sítě Cisco: autorizovaný výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2884-8. info
 • SATRAPA, Pavel. IPv6: internetový protokol verze 6. Třetí aktualiz. a dopl. vyd. Praha: CZ.NIC, 2011. ISBN 978-80-904248-4-5. info
 • LAMMLE, Todd. CCNA: výukový průvodce přípravou na zkoušku 640-802. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-802-5123-591. info
 • SOSINSKY, Barrie A. Mistrovství - počítačové sítě. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-802-5133-637. info
 • DONAHUE, G. A. Kompletní průvodce síťového experta. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2247-1. info
 • TRULOVE, J. Sítě LAN: Hardware, instalace a zapojení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2098-2. info
 • PUŽMANOVÁ, Rita. TCP/IP v kostce. 2., upr. a rozš. vyd. České Budějovice: Kopp, 2009. ISBN 978-807-2323-883. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky
Přednášky s diskuzí
Cvičení
Skupinová práce v počítačové učebně
Metody hodnocení
Zápočet:
Povinná účast na cvičeních min. 75 %. Písemný test a praktická část zápočtu – krimpování.
Zkouška:
Písemná s ústní částí (diskuse), seznam možných otázek na webu vyučujícího.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.