UBKCJLBP23 Teorie literatury a interpretace

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
zima 2023
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Heczko, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D.
Ústav bohemistiky a knihovnictví - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh
každé liché úterý 8:05–11:20 M12
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UBKCJLBP23/A: St 13:55–15:30 M12, J. Heczko
Předpoklady
Schopnost číst zadané teoretické texty v českém a světovém jazyce (angličtina).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit studentům vybrané otázky, pojmy, metody a literárněvědné školy v současné literární teorii.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen: - popsat základní pojmy a otázky současné literární teorie - charakterizovat jednotlivé literárněvědné školy a směry - aplikovat poznatky o teorii interpretace a filozofii literatury na beletristické texty.
Osnova
 • 1. Kontexty zrodu moderní literatury a literární teorie. 2. Co je literatura, co je teorie (mnohost přístupů). 3. Literatura a komunikace – možnosti a meze. 4. Estetika produkce – od autorské intence ke smrti autora. 5. Estetika díla – struktura, fikční světy, událost smyslu. 6. Estetika recepce – od implicitního čtenáře k rozkoši z textu. 7. Literární historie jako problém teorie literatury. 8. Hodnota literárního díla jako teoretická otázka. 9. Literární žánr jako otázka literární teorie. 10. Rétorika a stylistika v literární teorii. 11. Literární hermeneutika – nutnost i nemožnost metody. 12. Co všechno se děje, když interpretujeme? 13. Opakování pojmů.
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLER, R.; ŠIDÁK, P. et al. Slovník novější literární teorie. Praha: Academia, 2012.
 • CAMPAGNON, A. Démon teorie. Brno, 2009. info
 • NÜNNING, A. (ed.). Lexikon teorie literatury a kultury. Brno, 2006. info
 • PECHLIVANOS, M. - RIEGER, S. - STRUCK, W. - WELTZ, M. Úvod do literární vědy. Praha, 1999. info
 • HAMAN, A. Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany, 1999. info
  doporučená literatura
 • ŠTOCHL, M. Teorie literární komunikace. Praha: Akropolis, 2005.
 • KOŽMÍN, Z. Interpretace básní. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997.
 • CULER, J. Krátký úvod do literární teorie. Brno: Host, 2015.
 • CHVATÍK, K. Strukturální estetika. Brno: Host, 2001.
 • ČERVENKA, M. et al. Na cestě ke smyslu. Poetika literárního díla 20. století. Praha, 2005. info
 • ČERVENKA, M., JANKOVIČ, M., KUBÍNOVÁ, M., LANGEROVÁ, M. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002. info
 • HODROVÁ, D. a kol. (...) na okraji chaosu...: Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, domácí četba.
Metody hodnocení
Průběžná domácí příprava (četba); seminární práce, esej, ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/zima2023/UBKCJLBP23